Varian yrittäjyyskasvatuksessa tapahtuu

Uutinen

Asiasanat

KoulutusOpiskelijat

Varian yrittäjyyskasvatuksessa on paljon erilaisia mahdollisuuksia.

Varian hiusalan opiskelija leikkaamassa hiuksia.

AJANKOHTAISTA

Kesäyrittäjäksi tai kesäoppisopimusopiskelijaksi?

Varian toimipisteissä toteutetaan keskiviikkona 16.3.2022 ja keskiviikkona 23.3.2022 infotilaisuudet, joissa kerrotaan opiskelijoiden mahdollisuuksista kokeilla yritystoimintaa eri tavoin kesän 2022 aikana. Infotilaisuudessa kerrotaan Talous ja nuoret TATin Kesäyrittäjä-ohjelmasta, Pks 4H:n Yrityskesä-ohjelmasta, Nuori Yrittäjyys ry:n Vuosi yrittäjänä ohjelmasta ja Varian Osuuskunta Vasaarissa toimisesta. Infossa kerrotaan myös opiskelijoiden mahdollisuudesta työskennellä kesäoppisopimuksella. Yhteisen infon jälkeen osallistujilla on mahdollisuus tutustua tarkemmin ständeillä infossa käsiteltyihin kesäyrittäjyys- ja oppisopimusmahdollisuuksiin.

Infotilaisuudet toteutetaan seuraavasti: 16.3. klo 8.30–10.30 Koivukylän toimipisteessä ja klo 12.00–14 Hiekkaharjun toimipisteessä. 23.3. toteutetaan infotilaisuus klo 8.30–10.30 Aviapoliksen toimipisteessä ja klo 12.00–14.00 Myyrmäen toimipisteessä. Tervetuloa kaikki joukolla mukaan!

TATin Kesäyrittäjä-ohjelma

TATin Kesäyrittäjä-ohjelma on Talous ja nuoret TATin 17-29 -vuotiaille suunnattu maksuton kesäajan yrittäjyysohjelma. Kesäyrittäjä-ohjelman tavoitteena on tehdä yrittäjyydestä helpommin lähestyttävää, tarjota vaihtoehto perinteiselle kesätyölle sekä edistää yrittäjyys- ja työelämätaitojen oppimista. Ohjelmaa toteutetaan paikallisesti yhteistyössä kuntien kanssa. Ohjelma tarjoaa nuorille toukokuussa toteutettavan yrittäjyyskurssin, noin 300 euron kesäyrittäjäsetelin, henkilökohtaista ohjausta ja tukea sekä yhteisiä tapahtumia koko kesän ajaksi. TATin Kesäyrittäjä-ohjelmaan osallistuminen on mahdollista sisällyttää osaksi Varian yrittäjyysopintoja.

Haku ohjelmaan ja lisätiedot löytyvät TATin verkkosivuilta. Haku ohjelmaan on käynnissä 14.2.-13.4.2022.

Pks 4H:n Yrityskesä

Pääkaupunkiseudun 4H:n Yrityskesä on maksuton kesän ajan ohjelma, jonka tarkoituksena on rohkaista nuoria tutustumaan yritystoimintaan turvallisesti ja ohjatusti. Ohjelma on suunnattu 15-25 -vuotiaille yrittäjyydestä kiinnostuneille vantaalaisille. Tavoitteena on kokeilla yrittäjyyttä kesätyönä tai harrastuksena, esimerkiksi perustamalla oma 4H-yritys. Lisätietoja 4H-yrityksestä kohdassa Opiskelijayrittäjyys.

Osallistujille tarjotaan yrityskoulutus sekä käytännönläheistä tukea oman yritysidean toteuttamiseen. Osallistujat saavat Vantaan kaupungin tarjoaman 300 € yrityssetelin toiminnan käynnistämisen tueksi. Lisäksi osallistujalla on kesän ajan oma vertaistukea tarjoava mentoriryhmä ja henkilökohtainen mentori. Osallistujille järjestetään myös yhteisiä myynti- ja verkostoitumistapahtumia. Yrityskesään osallistuminen on mahdollista sisällyttää osaksi Varian yrittäjyysopintoja.

Tutustu Yrityskesään tarkemmin Pks 4H:n verkkosivuilla. Ohjelman haku alkaa helmikuun lopussa

Miten perustan yrityksen -webinaarit ja muut YritysVantaan järjestämät tilaisuudet

YritysVantaan järjestää kuukausittain Miten perustan yrityksen -webinaarin. Webinaarit ovat avoimia ja kaikille maksuttomia, mutta ne edellyttävät ennakkoilmoittautumista. Webinaarit toteutetaan keväällä 2022 seuraavasti: 16.2.2022 klo 13.00–14.00, 16.3.2022 klo 13.00–14.00, 13.4.2022 klo 13.00–14.00 ja 18.5.2022 klo 13.00–14.00. Miten perustan yrityksen -webinaarien lisäksi YritysVantaa järjestää myös monia muita tilaisuuksia.

Vuoden 2022 alusta alkaen on Variassa käynnistetty    Työpaja toimii Hiekkaharjun toimipisteessä keskiviikkoisin klo 14–16 ajalla 12.1.–25.5.2022. Työpajaan voi tulla joustavasti koko kevään ajan. Työpajassa opiskelija saa apua harjoitusyrityksen toiminnan aloittamiseen ja pyörittämiseen. Työpajan aikana opiskelija voi suorittaa Varian uusista YTO-valinnaisista Yrittäjän polulla -opinnoista 3–9 osaamispistettä riippuen toiminnan laajuudesta. Opinnoista voi sujuvasti jatkaa omaa yritystoimintaa ja suorittaa ammatillisiin valinnaisiin kuuluvan Yrityksessä toimiminen (15 osp) -tutkinnon osan esim. toimimalla kesäyrittäjänä.

Millaisia suunnitelmia sinulla on kesälle 2022?

Voit hyödyntää kesäaikaa opiskeluun. Jos sinulta puuttuu valinnainen tutkinnon osa, voit hankkia osaamista tutkinnon osaan Yrityksessä toimiminen 15 osp. Osaamisen hankkiminen voidaan toteuttaa yhteistyössä

  • Vantaan ammattiopisto Varian Osuuskunta Vasaarin kanssa
  • TAT, Talous ja nuoret, ohjelman mukaan
  • 4H ohjelman mukaan tai
  • Nuori Yrittäjyys, NY, ohjelman mukaan

Sinä valitset!

Ohjelmissa osallistujat perustavat yksin tai ryhmässä oikealla rahalla toimivan yrityksen. Saat tätä kautta kesätyön ja pääset oppimaan yrittäjyyttä. Edistät myös opintojasi. Kun ilmoittaudut ajoissa, pääset osallistumaan ohjelmien perehdytystilaisuuksiin ja sopimaan opinnoista opettajasi kanssa.

YRITTÄJYYSOPINNOT

Ammatillisten perustutkintojen YTO-opinnot

Ammatillisten perustutkintojen pakollisiin YTO-opintoihin sisältyvän Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta (1 osp) -opinnot voi suorittaa monin eri tavoin, sekä lähi- että verkko-opintoina. Opinnot voi suorittaa esim. ottamalla osaa Circula Kiertotalous – ja yrittäjyyspeliin tai osallistumalla Minicamp-leirille.

Circula Kiertotalous- ja yrittäjyyspelissä opitaan kiertotaloutta ja yrittäjyyttä pelillisesti. Pelin lähtökohtia ovat pelaajien taidot ja vahvuudet. Pelissä opiskelijat jaetaan 3–5 hengen ryhmiin, joissa ideoidaan kiertotalouteen liittyvää yritystoimintaa. Pelillinen lähestymistapa toimii monenlaisille oppijoille, koska tavoitteet ja ohjaaminen sovitetaan pelaajien mukaan. Pelinjohtaja tukee ryhmän yhteistyötä ja oppimista. Peli herättää myös ajatuksia kestävän kehityksen opintoihin. Yhteen peliin kuluu aikaa 2–4 tuntia.

Minicamp on yhden päivän, 8–10 tunnin, mittainen syväsukellus yrittäjyyden maailmaan. Päivän aikana opiskelijat kehittävät tiimeissä liikeidean hyödyntäen ajankohtaisia liiketoiminnan kehittämisen työkaluja. Päivän päätteeksi tiimit esittelevät liikeideansa muille tiimeille ja parhaat liikeideat palkitaan. Opiskelija, joka on kiinnostunut Minicamp-leirillä syntyneen yritysidean jatkokehittämistä, voi jatkaa yrittäjyysopintojaan työskentelemällä Varian Osuuskunta Vasaarissa tai perustamalla 4H- tai NY-yrityksen. Näistä lisää kohdassa Opiskelijayrittäjyys

Variassa on käynnistynyt uusina ammatillisten perustutkintojen valinnaisiin YTO-opintoihin sisältyvät Yritysideasta liikeideaan (3 osp)- ja Yrittäjän polulla (3, 6 tai 9 osp) -opinnot. Opinnot sisältävät itslearning-verkkoympäristössä työstettäviä tehtäviä, joiden avulla osaamista on helppo kartuttaa ja osoittaa. Käytännönläheisiin tehtäviin kuuluu yrittäjän normaaleja toimintoja kuten markkinointia, hinnoittelua, tarjouksen tekemistä ja laskutusta. Itslearning-verkkoympäristöstä löytyy myös ohjeet kevyen liiketoimintasuunnitelman työstämiseen sekä ohjeet Osuuskunta Vasaarin ja NY-yrityksen kautta toimimiseen.
 

Ammatillisten perustutkintojen valinnaiset yrittäjyystutkinnonosat

Yrityksessä toimiminen (15 osp) -tutkinnon osa on toiminnallinen tapa oppia ja arvioida yritystoimintaa. Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan toimimalla omassa yrityksessään tai koulutussopimus- tai oppisopimuspaikassa. Vaihtoehtoisesti hän voi myös toimia jonkun muun yrityksen varjostajana. Hyvä tapa saavuttaa tutkinnon osassa vaadittava osaaminen on harjoitella yritystoimintaa käytännössä perustamalla NY-yritys, 4H-yritys tai liittymällä Osuuskunta Vasaariin. Tutkinnon osa suoritetaan itslearning-oppimisympäristön kautta. Opiskelua tuetaan verkko-opetuksella ja ohjauksella

Yritystoiminnan suunnittelu (15 osp) -tutkinnon osa käynnistyy opiskelijan omien vahvuuksien ja osaamisen arvioinnilla. Tämän jälkeen opiskelija etsii ja ideoi mahdollisia liiketoimintamahdollisuuksia. Työn pohjalta hän kehittää yritykselleen liikeidean ja työstää sille liiketoimintasuunnitelman laskelmineen. Tutkinnon osa suoritetaan itslearning-oppimisympäristön kautta. Opiskelua tuetaan verkko-opetuksella ja ohjauksella. Tutkinnon osan suoritus sopii erinomaisesti opiskelijoille, jotka tavoittelevat oman yrityksen perustamista.

OPISKELIJAYRITTÄJYYS

Varian yrittäjyyskasvatuksen tavoitteiden toteuttamiseksi on opiskelijoille rakennettu Varian yrittäjyyspolku. Yrittäjyyspolku koostuu yhä laajenevan yrittäjyys-opintotarjonnan rinnalle tarjottavista monipuolisista mahdollisuuksista kokeilla yrittäjyyttä turvallisessa ympäristössä Varian omien opettajien ja ulkopuolisten mentoreiden avustuksella.

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa opiskelijat perustavat oikealla rahalla toimivan NY-yrityksen. NY-yritys on harjoitusyritys, joten osallistujat säilyttävät opiskelijastatuksensa. NY-yritys perustetaan lukukauden, lukuvuoden tai esim. kesän ajaksi. Jokaiselle yritykselle etsitään ulkopuolinen neuvonantaja työelämästä. Yrityksestä ei makseta palkkaa, mutta voitto jaetaan lopuksi osallistujien kesken. Voitosta maksetaan tuloveroa. Alle 25-vuotiailla on mahdollisuus osallistua NY Vuosi yrittäjänä -kilpailuihin.

4H-yritys on 13–28-vuotiaille nuorille tarkoitettu pienimuotoisen yrittäjyyden toimintamalli. 4H-yrityksissä opiskelijat valmistavat omia tuotteitaan ja myyvät niitä tai omia palveluitaan kuluttajille ja yrityksille ym. Opiskelijat voivat saada myös työmahdollisuuksia 4H-yhdistyksen kautta. Jokainen 4H-yrittäjä saa maksuttoman yrittäjäkurssin ja oman yritysohjaajan. Yrityksen liikevaihto voi olla 50–7.000 €. Kaikki tulo tulee yrittäjille itselleen ja siitä maksetaan tuloveroa.

Osuuskunta Vasaari tarjoaa Varian opiskelijoille uudenlaisen oppimisympäristön hankkia yrittäjyysosaamista sekä mahdollisuuden opiskella oman alan opintoja työvaltaisesti. Osuuskunnassa opiskelija opiskelee yrittäjyyttä tekemällä asiakastöitä ja opettelemalla mm. markkinointia, hinnoittelua ja laskutusta. Osuuskunnassa opiskelijan on myös mahdollista testata oman liikeideansa toimivuutta sekä verkostoitua, ja näin edistää omaa työllistymistään opintojen jälkeen

Tervetuloa mukaan Varian yrittäjyyskasvatustoimintaan!
 

Yrittäjyysvastaavat
 

AVIAPOLIS

Ilkka Huovinen, ilkka.huovinen@eduvantaa.fi, p. 050 314 5066 (Logistiikka-tiimit)

HIEKKAHARJU

Suvi Höglund, suvi.hoglund@eduvantaa.fi, p. 050 314 5106 (Rakentaminen-tiimi)
Päivi Koskela, paivi.koskela@eduvantaa.fi, p. 043 827 1282 (Media ja hyvinvointi-tiimi)
Virpi Pekkala, virpi.pekkala@eduvantaa.fi, p. 050 312 4549 (Ravitsemispalvelut-tiimi)

KOIVUKYLÄ

Pirjo Vartiainen, pirjo.vartiainen@vantaa.fi, p. 040 834 8199 (Kasvu ja terveys-tiimit)

MYYRMÄKI

Jarno Kupiainen, jarno.kupiainen@eduvantaa.fi, p. 050 303 8782 (ICT-tiimi)

OSUUSKUNTA VASAARI

Päivi Koskela, paivi.koskela@eduvantaa.fi, p. 043 8271 282

Yrittäjyyskasvatuksen koordinointi

Helena Koivisto, helena.koivisto@vantaa.fi, p. 043 825 7502

Avainsanat

VariaYrittäminenOpiskelu