Kestävän tulevaisuuden ammattilaiset (KESTU)

Asiasanat

KoulutusOpiskelijatYhteistyökumppanit

Kestävän tulevaisuuden ammattilaiset (KESTU) -hankkeessa Vantaan ammattiopisto Varia kehittää opetusta ja prosesseja huomioiden kestävyysnäkökulmat entistä paremmin. Tavoitteena on nostaa ympäristövastuu esille kaikkien tutkintojen opinnoissa ja vahvistaa alojen ympäristöosaamista.

Hankkeen tavoitteet ja toiminta

Kestävän tulevaisuuden ammattilaiset (KESTU) -hankkeessa on neljä teemaa. Jokainen verkoston oppilaitos toteuttaa teemoja oman suunnitelmansa mukaisesti ja lisäksi yhteisissä työryhmissä työskennellen. Hanke toimii myös tiiviissä yhteistyössä Sataedun koordinoiman Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus (VASKI) -hankkeen kanssa, joka laatii kansallista ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen tiekarttaa.

Johtamiskäytännöt ja toimintakulttuuri

Variassa määritellään mitä ympäristövastuu on osana prosesseja ja kuvataan tämä näkökulma organisaation prosesseihin.

Pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt

Variassa kuvataan perustutkintojen tutkinnon osien toteutussuunnitelmiin ympäristövastuun näkökulma osaamisen hankkimisessa ja alan työtehtävissä. Toteutussuunnitelmista muodostuu opiskelijan opintojen polku ja samalla ympäristövastuuosaamisen polku kyseisessä tutkinnossa.

Osaamisen, alueiden ja työelämän kehittäminen

Varian opettajien tiimeissä ympäristövastuuosaamista kehitetään tiimin tarpeiden mukaan. Opettajat tekevät vierailuja työpaikoille ja toisiin oppilaitoksiin ympäristövastuukeskustelun merkeissä. Alalle sopivia materiaaleja kehitetään ja alan osaajia kutsutaan meille kouluttamaan ja keskustelemaan. Lisäksi varialaiset osallistuvat hankeverkoston työryhmien toimintaan ja yhteiseen kehittämiseen.

Hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta

Variassa kartoitetaan hiilijalanjäljen mittaamiseen vaikuttavia toimintoja ja seurataan mittaamisen kehittymistä VASKI-hankkeessa ja KESTU-verkoston oppilaitoksissa.

Lisätietoja

Anna Kepanen

Vantaan ammattiopisto Varia
Verkkopedagogi, KESTU-hankkeen projektivastaava
0438250399 anna.kepanen@vantaa.fi

Avainsanat

HankkeetVaria