Keskeyttämisestä kohtaamiseen

Asiasanat

Koulutus

Keskeyttämisestä kohtaamiseen – ESR-hanke toimii Variassa 1.3.2019–31.12.2021. Hankkeen tavoitteena on vähentää opintojen keskeyttämistä Varian ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa.

Hankkeen vaihe
Päättynyt
Hankkeen aikataulu
-

Keskeyttämisestä kohtaamiseen -hankkeen tavoitteena on nimensä mukaisesti vähentää opintojen keskeyttämistä opiskelijoiden kohtaamisen kautta. Taustalla on ajatus myönteisen kohtaamisen, arvostavan vuorovaikutuksen sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelujen tukemisen merkityksestä.

Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään yhteistyötä Vantaan ammattiopisto Varian, nuoriso- ja aikuiskoulutuksen, nuorisopalveluiden, perusopetuksen ja opiskeluhuollon kesken.

Yhteinen toimintamalli ja koulutusta tiimeille

Hankkeessa tarjotaan Varian henkilöstölle lisää valmiuksia ja työkaluja opiskelijoiden kohtaamiseen ja opiskelun tukemiseen. Hankkeen aikana kehitetään henkilöstön yhteistyöhön perustuva toimintamalli, jonka kautta pystytään entistä paremmin varhaisessa vaiheessa tunnistamaan opiskelijoiden tuen tarpeet ja ohjaamaan soveltuvien palveluiden pariin. Tärkeässä roolissa on opettajien ja opiskeluhuollon yhteistyö. Yhteistä toimintamallia ja tukemisen ja kohtaamisen valmiuksia kehitetään muun muassa tiimikoulutusten kautta.

Oppilaitosnuorisotyöntekijät opiskelijoiden tukena

Keskeyttämiseen pyritään vaikuttamaan hankkeessa myös oppilaitosnuorisotyön keinoin. Hankkeessa työskentelee syksystä 2019 alkaen neljä oppilaitosnuorisotyöntekijää, jotka jakaantuvat Varian eri aloille. Oppilaitosnuorisotyöntekijät työskentelevät erityisesti keskeyttämisriskissä olevien nuorten kanssa ja samalla tukevat opettajien ja opiskelijahuollon työtä.

Yhteistyö perusopetuksen kanssa

Perusopetuksen kanssa tehtävän yhteistyön avulla pyritään vahvistamaan perusopetuksen henkilöstön ja oppilaiden tietämystä tarjolla olevista alavaihtoehdoista ja opiskelusta ammatillisessa koulutuksessa sekä tarjoamaan lisää tutustumismahdollisuuksia. Tätä kautta pyritään tukemaan nuorten hakeutumista itselleen kiinnostaville ja soveltuville aloille.

Hyvä oppimisympäristö kaikille

Hankkeessa tuetaan opiskelijoita, joilla on riski opintojen keskeyttämiseen, mutta samalla kehitetään toimintamalleja, jotka tukevat kaikkien opiskelijoiden hyvinvointia ja opintojen läpäisyä. Kannustava ja turvallinen oppimisympäristö sekä opetuksen, ohjaamisen ja tuen selkeät rakenteet vahvistavat opintoihin kiinnittymistä ja vähentävät keskeyttämistä.

Lisätietoja

Niina-Maria Lassila

Oppilaitosnuorisotyöntekijöiden esihenkilö
040 355 2192 niina-maria.lassila@vantaa.fi

Avainsanat

OpiskeluVaria