Simulaatiovelho ammatillista opetusta kehittämässä

Blogi Varia

Asiasanat

KoulutusOpiskelijat

Sisältö

Anssi Salmesta tuli opettaja, vaikka hän ei itse sitä uskonutkaan. Innostus simulaattoreihin houkutteli Salmen väitöskirjatutkijaksi ja uudelle uralle simulaatiovelhoksi. Simulaatioiden käyttäminen ammatillisessa opetuksessa innostaa opiskelijoita ja samalla edistää kestävän kehityksen tavoitteita.

Simulaatiot sopivat ammatilliseen koulutukseen

Simulaatio ja simuloiminen saattavat kuulostaa uusilta asioilta, mutta simulaatioita on harrastettu niin kauan kuin ihmiset ovat opettaneet toisilleen jotakin. Tähän tulokseen tullaan VariaVenttiili-podcastin jaksossa, jossa Keijo Mikkonen haastattelee Vantaan ammattiopisto Variassa yli kymmenen vuotta opettajana työskennellyttä simulaatio-asiantuntija Anssi Salmea. Jaksossa keskustellaan ammatillisesta koulutuksesta, simulaatioiden opetuskäytöstä ja lopuksi vielä sähköautolla ajamisen mukavuudesta.

Ammatillisessa koulutuksessa käytännönläheinen simulaatio-opetus soveltuu eri ammateissa tarvittavien tietojen ja taitojen oppimiseen ja harjoittelemiseen. Opettaja Anssi Salmi on perehtynyt logistiikka-alalla käytettäviin simulaatioihin ja ollut mukana kehittämässä simulaattoreiden käyttöön ottamista kahdessa ammattiopistossa.

"Simulaatio on prosessi, jolla on tavoite."

Salmi määrittelee simulaation prosessiksi, jolla on tavoite. Simulointia voi tehdä ilman erityisiä välineitä, matkimalla tai esittämällä jotakin todellisuuden ilmiötä tai tapahtumaa. Tällaisia käsikirjoitettuja simulaatioita käytetään sosiaali- ja terveysalan opetuksessa opiskelijoiden harjoitellessa kuvitteellisen asiakkaan kohtaamista. Asiakastyön simulaatioharjoitukset ovat turvallinen tapa oppia ammatin keskeisiä työtehtäviä, joissa tarvitaan esimerkiksi vuorovaikutus- ja tiimityöosaamista.

Simuloinnissa voidaan käyttää myös apuvälineitä, joita kutsutaan simulaattoreiksi. Niistäkin löytyy esimerkki terveydenhoidon alalta: 1960-luvulla käyttöön otettiin elvytysnukke Anne, jonka avulla ihmiset ympäri maailmaa ovat harjoitelleet potilaan elvyttämistä. Anssi Salmen erityisalaa ovat logistiikka-alan simulaattorit, joiden opetuskäyttöä hän on ollut kehittämässä ammatillisissa oppilaitoksissa. Logistiikan opetuksessa käytettävillä simulaattoreilla voidaan harjoitella esimerkiksi autolla, kuorma-autolla, trukilla tai puskutraktorilla ajamista.

Simulaatiot edistävät kestävää kehitystä

Logistiikka-alan opetuksessa simulaattoreiden käyttäminen on hyödyllistä myös kestävän kehityksen näkökulmasta. Opettajan aikaa kuluu vähemmän, koska harjoituksia on helppoa ja nopeaa järjestää simulaattorin turvallisessa ympäristössä. Polttoainettakaan ei kulu, vaikka esimerkiksi kuorma-auton ajamista harjoittelisi tuntikausia. Simulaattoreiden käyttäminen edistää myös koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista, koska harjoitusolosuhteet ovat kaikille opiskelijoille samanlaiset opettajasta ja ajomaastosta riippumatta. Simulaattoreiden käyttäminen opetuksessa innostaa ja motivoi opiskelijoita harjoittelemaan muita harjoitustapoja enemmän.

Anssi Salmen vinkki kestävään kehitykseen

"Kaikki ihmiset voivat tehdä kestävää kehitystä edistäviä tekoja. Tärkeintä eivät ole yksittäiset teot, vaan tapa ajatella kaikkia tekojaan kestävän kehityksen kannalta. Silloin huomaa, miten pienetkin asiat ovat merkityksellisiä kokonaisuuden kannalta."

Anssi Salmen blogi Simuloitu Vuosi 2021: simulaattori.fi/simuloitu-vuosi-2021

Suomen ensimmäinen puhtaasti simulaatioiden ihmeelliseen maailmaan pureutuva podcast-sarja Simutarinat anchor.fm/simulationwizard

VariaVenttiili – kestävää puhetta ammatillisesta kehityksestä

Kuuntele ohjelmaa:

anchor.fm/varia-venttiili

Ohjelmassa Vantaan ammattiopisto Varian asiantuntijat kertovat kestävästä kehityksestä ammatillisessa koulutuksessa.

Ohjelman työryhmä
Juontajat: Keijo Mikkonen ja Henna Varonen
Taustatyö: Anna Kepanen, Laila Bröcker, Marianna Simo

Liittyvät sisällöt

Kaikki kategoriassa Varia