Kestävän tulevaisuuden osaajia ammatillisesta koulutuksesta, Varian ympäristövastuutyön kuulumisia

Blogi Varia

Asiasanat

KoulutusOpiskelijat

Sisältö

Variassa ympäristövastuutyötä tekevät kaikki varialaiset jokapäiväisessä työssään ja opiskelussaan. Oppilaitoksessa kestävän tulevaisuuden teemat näkyvät erityisesti opetuksessa.

Ympäristötyöstä tiedottaa ja viestii Varian ympäristöryhmä, jossa on edustaja palvelualoilta, tekniikan aloilta ja hallinnosta. Lisäksi ryhmässä on mukana kasvatuksen ja opetuksen ympäristökonsultti ja tarpeen mukaan yhteisten palveluiden päällikkö.

Ilmasto ja tulevaisuus logistiikan alalla

Esimerkkinä hienosta tulevaisuusosaamisen projektista on tältä syksyltä logistiikan Newlog-hankkeen kaksi laadukasta, valtakunnallista Ilmasto, tulevaisuus ja logistiikka -webinaaria. Oli todella mielenkiintoista kuulla logistiikka-alan osaajien esityksiä ja opettajien keskustelua tulevaisuudesta. Webinaarien sisällöstä voi lukea aiemmasta kirjoituksesta tästä blogista ja Newlog-hankkeen sivuilta löytyy lisäksi tietoa alkuvuoden 2022 laadukkaasta webinaaritarjonnasta, kannattaa tsekata!

Varian tulevat ympäristövastuun toimenpiteet

Syksyllä Variassa on tehty tärkeää yhteistä tulevaisuustyötä muotoilemalla Varian omia, ammatillisen koulutuksen näkökulmasta vaikuttavia tavoitteita Vantaan kaupungin resurssiviisauden toimenpiteiksi.

Resurssiviisauden tiekartan toteutussuunnitelman päivittäminen aloitettiin Varian osalta henkilöstökyselyllä keväällä 2021. Kesäkuun alussa toisen asteen koulutuksen johtoryhmä käsitteli Variasta ja lukioista nousseita teemoja. Syyskuussa 2021 Varian esimiehet työstivät tavoitteita eteenpäin päälliköiden kanssa. Kasvatuksen ja opetuksen johtoryhmä hyväksyy lopullisen kaso-tasoisen toteutussuunnitelman ensi vuodesta alkaen.

Henkilöstökyselyn pohjalta nousseista teemoista muotoutuivat seuraavat Varian tavoitteet:

1. Ammatillisten tutkinnonosiin varmistetaan ympäristövastuun näkyminen seuraavalla toteutussuunnitelmien päivityskierroksella sekä lisätään teema olemassa oleviin toteutussuunnitelmiin.

2. Ilmasto- ja kestävän tulevaisuuden alakohtaiset koulutukset/työpajat mm. toteutussuunnitelmatyöhön liittyen

3. Uusien kestävän kehityksen yto-valinnaisten osa-alueiden valmisteleminen verkkokursseiksi ja käyttöönotto sekä tarjonta mahdollisena valinnaisena verkko-opintona kaikille opiskelijoille syksystä 2022 alkaen

  • Varian valinnainen, luonnon kiertokulku ja ympäristökysymykset, 3 osp
  • HUOM. Mahdollista opiskella verkkokurssina jo tammikuusta 2022 alkaen, opettaja Minna Kuusipalo (minna.kuusipalo@eduvantaa.fi)
  • Varian valinnainen, vastuullisuus viestinnässä, 3 osp
  • Varian valinnainen, kestävän tulevaisuuden rakentaminen, 3 osp
  • Varian valinnainen, kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet, 3 osp

4. Aloilla on mahdollista ottaa käyttöön ammatillinen valinnainen tutkinnon osa, Ilmastovastuullinen toiminta, 15 osp, sitä mukaa kun se tulee tutkintoihin tarjolle perustutkintojen perusteissa.

5. Huomioidaan ympäristövastuun näkökulmat osana pääprosesseja. Kuvataan päivitysten yhteydessä toiminnanohjausjärjestelmään (IMS).

Näissä tavoitteissa riittääkin toimeenpantavaa ja ne ovat hyvin vaikuttavaa ympäristövastuutoimintaa oppilaitoksessa. Kiitos Varian henkilöstölle tärkeiden asioiden nostamisesta toimenpiteiden taustalla olevassa kyselyssä ja jatkossa niiden toteuttamisesta mm. toteutussuunnitelmatyössä sekä esimiehille ja päälliköille toimenpiteiden muotoilusta ja johtamisesta!

Varian ympäristöryhmä toivottaa kaikille oikein hyvää joulunaikaa!

Anna Kepanen, Varian ympäristöryhmän jäsen ja Varian verkkopedagogi

Ps. VariaVenttiili -podcast

Oletko jo kuullut VariaVenttiili -podcastista, joka tuo esille Varian kestävän tulevaisuuden osaamista ja keskusteluttaa niin työelämän edustajia, opiskelijoita kuin opettajiakin. Nyt jo kuultavissa asiaa simulaattoreista ja matkailualan kestävyydestä!

Podcastia voit kuunnella Spotifylla tai suoraan Anchorin sivuilla: anchor.fm/varia-venttiili

Voit myös vinkata hyviä aiheita ja keskustelijoita vaikkapa minulle! (anna.kepanen@vantaa.fi)

Liittyvät sisällöt

Kaikki kategoriassa Varia