Kesäkampaamosta oppia yrittäjyyteen

Blogi Varia

Asiasanat

KoulutusOpiskelijat

Sisältö

Viime kesänä hiusosaston Koulusalonki muuttui opiskelijoiden pitämäksi Kesäkampaamoksi. Opiskelijat toimivat yrittäjämäisesti saaden rahallista korvausta tekemästään työstä. Yksi opiskelija toimi NY-yrittäjänä, loput toimivat Osuuskunta Vasaarin kautta provisiopalkkauksella. Osuuskunta huolehti lakisääteisistä maksuista kuten työeläkemaksusta. Opiskelijat tekivät sopimuksen osuuskunnan kanssa ja työn lopuksi he saivat työtodistuksen tehdystä työstä. Opiskelijoiden apuna paikalla oli hiusosaston työpaikkaohjaaja.

Keväällä opiskelijat saivat itse olla suunnittelemassa ja vaikuttamassa Kesäkampaamon yhteisiin pelisääntöihin ja toimintatapoihin. Näitä olivat esimerkiksi sopiminen myöhästymisestä, siivouksista ja asiakkaiden jakamisesta. Yksi eniten kiitosta saanut asia olikin juuri tämä vaikuttamisen mahdollisuus. Opiskelijoista tuntui tärkeältä olla mukana sopimassa ja vaikuttamassa. Oliko tällä vai rahallisella korvauksella vaikutusta mutta Kesäkampaamossa ei ollut yhtään myöhästymistä eikä luvatonta poissaoloa.

Opiskelijoille maksettiin myös provisiota tuotemyynnistä. Tuotteiden suosittelu ja myynti asiakkaille moninkertaistui normaaliin Koulusalonkiin verrattuna. Opiskelijoilta tuli tältä osin kiitosta siitä, kuinka he huomasivat asiakaspalvelun olevan iso kokonaisuus ja miten omaan ansiotasoon voi vaikuttaa monella tavalla.

Kesäkampaamossa sekoittui monen eri ryhmän opiskelijoita, ja opiskelijat tekivät oman osaamisensa tasoisia töitä. Osalla opiskelijoista oli myös tutkinnonosa minkä opintoja he edistivät kesän aikana. Kesäkampaamoon onnistuttiin saamaan kiva, rento ja motivoitunut ilmapiiri mihin oli opiskelijoiden kiva tulla. Opiskelijoiden mielestä ei tuntunut yhtään siltä, että olisi ollut koulussa, vaikka töitä tehtiinkin koulun tiloissa.

Yksi Kesäkampaamossa Osuuskunta Vasaarin kautta yrittäjänä työskennellyt opiskelija oli Sera Kortesalmi. Hän kiteytti ajatuksiaan seuraavanlaisesti:

“Kesäkampaamossa sai hyvää kokemusta, kuinka työskennellä itsenäisesti. Samalla sai kerrytettyä kokemusta ja itsevarmuutta toimia asiakaspalvelussa sekä työyhteisön jäsenenä. Kesäkampaamo oli myös oivallinen tapa suorittaa mahdollisia kursseja opinnoissa sekä vastuun kantaminen omasta työskentelystä. Kesäkampaamo oli myös sopiva vaihtoehto kesätyöksi.

Palkka motivoi työskentelyä ja antaa tuntua työn arvostukseen sekä antaa hyvää ymmärrystä, miten tulot ja kulut hoidetaan. Yleisesti ottaen Kesäkampaamo oli mukava kokemus ja jatkossakin kiinnostava muoto työskennellä opintojen yhteydessä hyötyen itse siitä monella tapaa tutussa ympäristössä.

Suosittelen ehdottomasti muitakin opiskelijoita tarttumaan tilaisuuteen Kesäkampaamossa tarjottuun työhön, jos mahdollista.”

Hyvien kokemuksien myötä Kesäkampaamo saa jatkoa. Syyssalonki toivottaa asiakkaat tervetulleeksi syyslomaviikolla uusien yrittäjien palveltavaksi!

-Osuuskunta Vasaari ja Päivi Koskela-

 

Liittyvät sisällöt

Kaikki kategoriassa Varia