Uuden opettajan haasteet ja digiopetuksen kehittäminen

Blogi Digivaria

Asiasanat

KoulutusOpiskelijatYhteistyökumppanit

Sisältö

Aloitin työni ohjelmoinnin opettajana tammikuussa, kun koronatilanne oli pahimmillaan. Olimme suurimmaksi osaksi etäopetuksessa alkuvuodesta. Sain heti vastuuopettajan työn ja uuteen ryhmään tutustuminen oli haasteellista etänä. Sain onneksi tukea muilta, kokeneemmilta opettajilta. Minut perehdytettiin siihen, miten HOKS-keskusteluja pidetään. Pidimme osan HOKS-keskusteluista etänä, Discordissa. Discord tuli minulle hyvin tutuksi muutenkin etäopetuksessa. Discord on minulla jäänyt opetukseen pysyvästi, koska sen avulla pystyn tavoittamaan opiskelijat nopeasti ja yleensä he vastaavat takaisin siellä.

Opiskelija istuu läppärin ääressä selkä katsojaan päin kuulokkeet päässä

Tieto- ja viestintätekniikan opiskelija opintojen parissa. (Kuva: Saga Holmström)

Olen päässyt suunnittelemaan ohjelmoinnin opetusta tiimimme kanssa yhdessä. Olemme jakaneet vastuualueet osaamisen mukaan ja suunnitelleet kokonaisuudet opetusta varten. Ehdotin myös, että otamme opetukseen mukaan intron, jossa käydään läpi yleisiä asioita ohjelmoinnista. Tiedon hakeminen, itseohjautuvuus opiskelussa ja uudet ohjelmoinnin termit ovat tärkeässä osassa opetusta.

Suunnittelin valinnaisen kurssin Verkkopalvelun tekninen toteuttaminen, jota pidän nyt ensimmäistä kertaa Variassa. Kyseisellä kurssilla on opiskelijoita eri suuntauksista, eivätkä kaikki ole ohjelmoijia. Teemme Wordpress –sivut, aluksi harjoittelemme Wordpressin käyttöä yksilötyönä ja sitten siirrymme oikeisiin koulun projekteihin, joita tehdään ryhmässä. Haasteena tässä kurssilla on se, että siinä on hyvin eri tasoisia opiskelijoita, toiset ovat jo ennestään käyttäneet Wordpressiä ja haluavat edistyneempiä tehtäviä. Toiset taas eivät ole käyttäneet Wordpressiä ollenkaan ja heidän kohdallansa aloitetaan ihan lähtötasosta. Jo kurssin ensimmäisellä tunnilla tuli haasteita vastaan. Opiskelijoilla ei ollut kaikilla kannettavia tietokoneita ja oppivelvollisten kannettavissa ei ollut oikeuksia asentaa tarvittavia ohjelmia. Saimme onneksi lainakoneet, joihin pystyy asentamaan sovelluksia järjestelmänvalvojan tunnuksilla. Sain Helpdeskistä järjestelmänvalvojan tunnukset ja tämän jälkeen pääsimme etenemään asennuksissa. Paviljongissa on hieman kuuma olla tällä hetkellä, autoin jokaista opiskelijaa yksitellen ja siinä liikkuessa tuli todella hiki. Onneksi yksi ystävällinen opiskelija kasasi meille tuulettimen, joka oli luokassa paketissa valmiina.

Oma vastuuryhmäni on nuorisoryhmä, mutta olen myös opettanut aikuisryhmää. Näissä ryhmissä huomaa eron siinä, mitä opiskelijat haluavat opetukselta. Aikuiset ovat enemmän itseohjautuvia ja he haluavat edistyneempiä harjoitteita. Nuoret taas haluavat interaktiivista opetusta erilaisten multimedioiden, kuten videoiden avulla. Olen kehittänyt opetustani opiskelijoiden palautteen avulla. Opetuksen kehittäminen tärkeää, jokaisen toteutuksen jälkeen on hyvä päivittää opetusmateriaalit ja tehtävät.

Oppivelvollisuuden laajentamisen myötä opiskelijamäärä on lisääntynyt. Oppivelvollisten opintojen seuranta on hyvin tärkeää ja yhteydenotto tarvittaessa vanhempiin sekä opiskelijaan on tärkeää, jos opinnot eivät etene. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus yhdessä seuraavat opetusvelvollisuuden toimintaa ja toteutusta muutaman vuoden ajan. Tällaisten reformien jälkeen on hyvä kertoa omista kokemuksistaan ääneen ja yrittää vaikuttaa asioihin. Minun mielestäni oppivelvollisuuden laajentaminen oli hyvä uudistus ja sen avulla edistämme nuorten yleissivistyksen tasoa. Pitkällä tähtäimellä näemme vaikutukset työllisyyteen, jotka ovat luultavasti positiivisia, kun saamme lisää osaajia työelämään.

Olen opettajakorkeakoulussa Haaga-Heliassa, opintoni ovat loppuvaiheessa. Olen saanut sieltä hyviä vinkkejä opetukseen, olemme opetelleet käyttämään uusia työkaluja, kuten Mural. Valitsin valinnaiseksi suuntaukseksi digipedagogiikan, joka sopii hyvin alaani ja kiinnostaa minua. Tällöin myös erilaiset digipedagogiset työkalut tulivat tutuksi ja tutkin niitä enemmän. Opettajanopinnoissa tulivat tutuksi myös “opetuksen granaatin kaari” ja termit “set, hold, land”. Aluksi virittäydytään, ”set”. Tämä voi tapahtua esimerkiksi niin, että jokainen opiskelija kirjoittaa paperille, mitkä ovat kaksi uutta opittua asiaa ja sen jälkeen yhden asian, joka vielä on epäselvä. Aikaa on 3 minuuttia. Tämän jälkeen jaetaan vierustoverin kanssa 3 minuutissa omat ajatukset ja sen jälkeen esitellään koko luokalle omat ajatukset. Seuraavaksi pidetään mielenkiintoa yllä, “hold”, näitä vaiheita voi olla useampi. Tässä vaiheessa tehdään harjoituksia yhdessä ja itsekseen. Viimeinen vaihe on, “land”, eli laskeudutaan päivän lopuksi. Laskeutuminen eli päivän koonti voidaan tehdä hyvin nopeasti tai siihen voidaan antaa pidempikin aika. Tässä voi käyttää digipedagogisia työkaluja hyväkseen, kysellä opiskelijoilta päivän tunnelmista ja mitä he oppivat.

Ohjelmointi alana on hyvin nopeasti kehittyvä, joten minun pitää kehittää ammattitaitoani ja päivittää tietotaitojani. Haluan myös kehittää opetustaitojani ja -tekniikkaani. Opettajan työssä pitää olla valmis kehittämään itseään jatkuvasti ja pysymään ajan hermolla. Totean lopuksi, että kukaan ei ole ikinä valmis opettaja, aina löytyy kehitettävää ja uutta opittavaa.

Saga Holmström
Vastuuopettaja 
Tieto- ja viestintätekniikka

Liittyvät sisällöt

Kaikki kategoriassa Digivaria