Roboboostista boostia hyvinvointieknologiaan ja dronetekniikkaan

Blogi Digivaria

Asiasanat

KoulutusOpiskelijat
Roboboost

Sisältö

Kaksivuotinen Roboboost-hanke viettää myös valmistujaisjuhliaan suvivirren soidessa. Olen saanut toimia Varian osahankkeen projektipäällikkönä nyt 1,5 vuotta ja on ollut ilo seurata näköalapaikalta kuinka upeita asioita olemme saaneet hankkeen tiimoilla kehitettyä ja toteutettua hyvinvointiteknologian sekä dronetekniikan saralla.

Hankkeen tavoitteena oli vastata työelämän ja oppilaitosten koulutustarpeeseen tuomalla osaajat, toimijat ja osaamisen tarvijat yhteen. Lisäksi siirtää tietoa alalta toiselle ja paikata osaajapulaa. Oppivaa ekosysteemiä luotiin kehittämällä yhteistyömalleja työelämän ja oppilaitosten välillä sekä lisäämällä oppilaitosten ja henkilökunnan osaamista.

Variassa onnistuttiin toteuttamaan näitä tavoitteita upeasti, vaikka haasteita toki matkalle mahtuikin kuten maailmanlaajuinen koronapandemia, joka vaikutti opetukseen sekä yritysyhteistyöhön.

Hyvinvointiteknologiaa kehittämässä

Variassa kehitimme hyvinvointiteknologia-koulutukseen mallin, jossa lähihoitajaopiskelijat sekä tieto- ja viestintätekniikan opiskelijat opiskelevat yhdessä monialaisesti 15 osp. Monialainen koulutuskokonaisuus ehdittiin toteuttamaan neljä kertaa hankkeen aikana. Koulutuksissa opettajat toimivat yhdessä monialaisesti ja näin tieto siirtyy alalta toiselle. Yhteisopettajuus on ollut erittäin antoisaa ja opetushenkilöstön osaaminen on lisääntynyt. Osaamista hankittiin hyvinvointiteknologiaan myös osallistumalla kansainväliseen messutapahtumaan Saksassa. Koulutusten aikana toteutimme useita projekteja, järjestimme ja osallistuimme erilaisiin tapahtumiin sekä webinaareihin aina oppilaitoswebinaareista sotaorpojen digihyvinvointipäivään. Lisäksi vierailimme erilaisissa yrityksissä ja yritykset osallistuivat opetuksen toteutukseen koululla.

Yritykset toimivat kehittäjäkumppaneina ja osallistuivat opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Näin pystymme vastaamaan aidosti työelämän tarpeisiin. Hankkeeseen osallistui lähes 30 yritysyhteistyökumppania mm. laitevalmistajien, hoiva-alan, varhaiskasvatuksen sekä turva-alan yrityksistä. Olemme olleet onnekkaassa asemassa, että olemme löytäneet mahtavia yritysyhteistyökumppaneita. Yrityksillä on myös tärkeä rooli tarjota työelämässä oppimisen paikkoja opiskelijoillemme. Opiskelijat toimivat yrityksissä hyvinvointiteknologia-lähettiläinä. Työtehtävät voivat olla esimerkiksi digitukea, laite-esittelyjä ja kokeiluja henkilöstölle sekä asiakkaille, toiminnan ohjaaminen elämysteknologiaa hyödyntäen ja teknisten käyttöohjeiden laatiminen. Parhaimmillaan hyvä yhteistyö toimii myös rekrytointiväylänä. Teimme yhteistyötä myös muiden hankkeiden kanssa, kuten Roboreel ja Digipoint. Olimme Foibekartanon kutsumana kumppanina Qavad-hankkeessa kehittämässä ja toteuttamassa vuorovaikutukseen ja hyvinvointiteknologiaan liittyviä koulutuskokonaisuuksia. Koulutukseen osallistuivat Foibekartanon hyvän elämän valmentajat ja Varian lähihoitajaopiskelijat.

Oppilaitosyhteistyötä toteutettiin mm. Laurea AMK:nn kanssa tapahtumien, dronetekniikan sekä siltaopintojen parissa. Yhteistyötä tehtiin myös Turun ammatti instituutin TAI:n kanssa. Meillä Variassa on käynyt vierailijoita Stadin AO:sta. Osallistuimme myös alusta asti DigiNet AO-verkoston toimintaan, jossa edistetään oppimista ja laajennetaan näkökulmia hyvinvointiteknologian ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen, tutkimukseen, innovaatiotoimintaan ja opetukseen.

Hyvinvointiteknologia pop up – messutapahtuma

Keväällä 2022 järjestimme Hyvinvointiteknologia pop up -messutapahtuman Myyrmäen toimipisteessä. Messuilla oli mahdollista osallistua hyvinvointiteknologia tietoiskuun, saada kattavia laite-esittelyjä sekä kokeilla laitteita käytännössä. Suosikeista voisi mainita VentiPress – painepuristushoito laitteen, jota messuilijat kokeilivat ahkerasti. Hieronta ja omahoitotuotteista hierontavasara – ja pallo olivat kovassa käytössä. Elämysteknologia innostaa aina ja liikkumaan pääsi Moto Tiles liikuntalaatoilla. Pimeäteltta ja aistila Bee-Bot robotteineen olivat myös yleisön ihailun kohteena. Unohtaa ei saa tietystikkään mittaamisen laitteita kuten Oura sormusta. Lisäksi VR-lasit olivat hitti, messuilijat nauttivat niillä vuoristoradan kyydistä, luontomatkailusta, opiskelivat anatomiaa sekä vierailivat uudessa VR-oppimisympäristössämme.

Kävijöitä tapahtumassa oli yli 100 henkilöä. Opiskelijat saivat loistavaa palautetta asiantuntevasta ja innostavista laite-esittelyistä. Oli hienoa saada opiskelijat, Varian henkilökunta sekä yritysyhteistyökumppanit mukaan tapahtumaan. Messuja mainostettiin myös sosiaalisen median kanavilla, joten osallistujia saapui myös muualta. Antoisaa oli, että tapahtuma toimi mm. lähihoitaja- sekä hoiva-avustaja opiskelijoiden opiskelupäivänä hyvinvointiteknologian osalta. Myös oman henkilökunnan osaaminen lisääntyi ja saimme Variatasoisesti jaettua tietoutta hyvinvointiteknologian mahdollisuuksista.

Messutunnelmia pääset katsomaan videolta: https://youtu.be/ztmlkviMG6s

Dronetekniikkassa on tulevaisuus

Dronekoulutusta pilotoitiin muun muassa Vantin kiinteistöhuollon kanssa. Koulutuksesta saatiin hyvää palautetta ja sille oli todellinen tarve yrityksessä. Dronetekniikassa henkilökunnan osaaminen lisääntyi kattavasti, sillä jokainen dronetiimiläinen on rekisteröitynyt dronelennättäjäksi ja suorittanut lennättämiseen vaaditun kokeen. Tulevaisuudessa dronen lennätystä voi opiskella Variassa mm. Logistiikan sekä tieto- ja viestintätekniikan opinnoissa. Dronetetiimi pääsi myös vierailulle Latviaan, jossa ohjelmassa oli yritysvierailu UAV Factory tehtaalla sekä Riga state technical school oppilaitosvierailu. Uuden oppiminen, osaamisen jakaminen sekä kokemusten jakaminen droentekniikasta olivat keskeisiä tavoitteita kansainväliselle vierailulle. Oppilaitosyhteistyötä dronetekniikassa tehtiin Laurea AMK:n kanssa, josta mieleenpainuva projekti oli Luukin maisemavideon kuvaaminen droneilla. Varian ammattitaitoinen henkilökunta editoi videon käyttövalmiiksi. Videota on hyödynnetty mm. Laurea AMK:n opinnäytetössä. Olemme myös aktiivisesti hyödyntäneet dronelentoja webinaareissa tuoden uutta osaamista näkyväksi.

Hanke loppuu – kehittäminen jatkuu

Vaikka hanke loppuu kehittäminen hyvinvointiteknologian sekä dronetekniikan saralla jatkuu. Toiminta on juurtunut oppilaitokseemme pysyväksi osaksi. Lisäksi tahtotila on kehittää koulutuksia ja yritys- sekä oppilaitosyhteistyötä jatkossakin. Seuraavaksi keskitymme esimerkiksi hyvinvointiteknologiaan kehitetyn virtuaalisen oppimisympäristön käyttöönottoon ja kouluttamiseen. Tavoitteena on etsiä pilottiin yrityksistä kehittäjäkumppani vaikkapa kotihoidon puolelta. Monta muutakin uutta ideaa ja projektia on jo työn alla.

Oppilaitosyhteistyötä lähdetään syventämään Metropolia AMK:n hyvinvointiteknologia-opiskelijoiden ja Varian hyvinvointiteknologia-asentajien kanssa yhteisessä projektissa syksyllä 2022. Lisäksi olemme sopineet oppilaitosvierailuista, jossa Varia esittelee hyvinvointiteknologian mahdollisuuksia Metropolian AMK-opiskelijoille. Vastavuoroisesti teemme vierailun hyvinvointiteknologia-opiskelijoiden kanssa Metropolian Myllypuron kampuksella sijaitsevaan Smart Lab -asuntoon.

Panostimme alusta asti sosiaaliseen median kanaviin, jossa olimme erittäin aktiivisesti näkyvillä ja toimme esiin monipuolisesti toimintaamme. Tätä työtä aiomme tehdä jatkossakin ja toimintaamme voi seurata Varian kanavissa, blogeissa, Youtubessa sekä opettajiemme kanavilla.

Onnistunut hanketoiminta tarvitsee ahkeran ja innostuneen hanketiimin. Iso kiitos innovatiivisille ja rohkeille hanketyöntekijöillemme. Lisäksi tieto- ja viestintätekniikan hyvinvointiteknologiatiimi on ollut kullanarvoinen ja osallistunut kehittämiseen aktiivisesti. Seuraavaksi suuntaamme kesätauolle ja palaamme innostuneina takaisin hyvinvointitetknologian ja dronetekniikan pariin syksyllä 2022.

Iso kiitos kaikille yhteistyöstä ja tuestanne!

Henna Varonen Varian osahankkeen projektipäällikkö

Liittyvät sisällöt

Kaikki kategoriassa Digivaria