Joustavat polut ja verkkomateriaalit yhteisissä tutkinnon osissa Variassa

Blogi Digivaria

Asiasanat

KoulutusOpiskelijat
opiskelijapalaute

Opiskelijoiden kommentteja yhteisten tutkinnon osien verkkomateriaaleista

Sisältö

Tavoitteena on tarjota opiskelijalle joustava polku lähi- ja etäopiskelun sopivana yhdistelmänä

Opiskelijan joustava polku on Varian tavoite. Yhteisen tutkinnon osan osa-alueen polku muodostuu opiskelijan tarpeiden, tilanteen ja aiemman osaamisen mukaan opiskelijan ja opettajan kanssa yhdessä.

Opiskelijan polkua tukemaan on yhteisten tutkinnon osien osa-alueisiin tehty Varian yhteiset materiaalit ja tehtävät itslearning-oppimisympäristöön (itsiin). Nämä valmiit, yhteiskehitetyt “yto-kurssit” ovat kaikkien yhteisiä tutkinnon osia opettavien opettajien käytettävissä ja muokattavissa omille opiskelijoilleen niin lähi- kuin etäopetuksenkin materiaaleina.

Opiskelijan yto-polku muodostuu lukkaritunneista, pajoista ja sovituista verkkosuorituksista. Toimipisteessä on nähtävissä oman alan yhteisten tutkinnon osien opiskeluratkaisut. Oma vastuuope sekä yto-opet tietävät niistä lisää.

Valinnaisissa ytoissa Variassa on tarjolla myös pelkästään verkkokurssina suoritettavia kaikille Varian opiskelijoille yhteisiä valinnaisia yto-verkkokursseja. Syksystä 2022 alkaen näitä vaihtoehtoja on 5 kpl:

  • Varian valinnainen, psykologia, 3 osp
  • Varian valinnainen, kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet, 3 osp
  • Varian valinnainen, kestävän tulevaisuuden rakentaminen, 3 osp
  • Varian valinnainen, vastuullisuus viestinnässä, 3 osp
  • Varian valinnainen, luonnon kiertokulku ja ympäristökysymykset, 3 osp

YTO-verkkomateriaalien ylläpitokuulumisia keväällä 2022

Verkkomateriaalien ylläpidon näkökulmasta kevät on ollut kiireinen. Haluamme parantaa opiskelijan etenemisen seurantaa itslearningissa (itsissä) ja sen vuoksi kursseja on päivitetty teknisesti. Syksystä alkaen kaikkien opiskelijan kurssien arviointikirjat ja suoritukset näkyvät opettajalle ja opiskelijalle yhdessä koostenäkymässä (koskee uusia päivityksen jälkeen perustettuja kursseja).

Lisäksi materiaalit ja tehtävät on päivitetty uusien yhteisten tutkinnon osien perusteiden ja Varian päivitettyjen toteutussuunnitelmien mukaan. Onpa itslearningkin tuonut meille päivitystyötä avaamalla uuden, paremmin mobiilissa toimivan testityökalun. Vanhalla koetyökalulla tehdyt testit päivitetään kevään ja syksyn mittaan uuteen.

Samalla jatkamme hyväksi havaittua ja tärkeää yhteiskehittämistä eli ylläpitävien ja materiaalia käyttävien opettajien vuoropuhelua, kokemusten vaihtoa, opiskelijoiden palautteen keräämistä ja sen pohjalta verkkomateriaalien kehittämistä. Lisäksi verkkokehittämisen kokouksissa pohdimme niin teknisiä, ulkoasullisia kuin pedagogisiakin ratkaisuja ja yhteisiä linjoja, jotta Varian opettajilla ja opiskelijoilla olisi aina vain paremmat ja selkeämmät yto-materiaalit käytössään.

Kiitos kaikille verkkomateriaaleilla opiskelleille ja palautetta antaneille, ylläpitäville ja kehittämiseen osallistuville opettajille! On hienoa päästä toteamaan kevään 2022 lopuksi, että hyvässä vaiheessa ollaan!

Anna Kepanen, verkkopedagogi ja Anna Rasa, yto-koordinaattori

Liittyvät sisällöt

Kaikki kategoriassa Digivaria