Tools to prevent racism and enhance multiculturalism in VET colleges

Asiasanat

Koulutus

Hanke on ensimmäinen Varian koordinoima Erasmus+ strateginen kehittämishanke.

Hankkeen aikana vertailemme käytäntöjä kumppanioppilaitosten kanssa ja lisätään opettajakunnan osaamista rasismin vastaisesta työstä ja monikulttuurisuudesta ammatillisessa koulutuksessa. Hankkeen taustana on muun muassa OAJ:n tekemän selvitys (Uudistus ilman resursseja 2019), jonka mukaan joka kolmas (32 %) ammatillisen koulutuksen opettajista kokee, että heidän osaamisessa on puutteita maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opetukseen ja ohjaukseen liittyen. Lisäksi Eurydicen raportin (Integrating Students from Migrant Backgrounds into Schools in Europe: National Policies and Measures 2019) mukaan maahanmuuttajataustaiset opiskelijat alisuoriutuvat ja kokevat alhaisempaa kouluhyvinvointia verrattuna kantaväestöön.

Rahoitus

Erasmus+ KA2 (exchange of good practices).

Kumppanit

Alfa-College (Hollanti), Colegio Nuestra Señora de Begoña (Espanja), Mercuria (Suomi) ja Galway Technical Institute (Irlanti)

Hankkeen kohderyhmä ja tavoitteet

Hankkeen kohderyhminä ovat ammatillisen koulutuksen henkilöstö ja erityisesti opettajakunta. Hankkeen tavoitteena on lisätä henkilöstön tietoisuutta, valmiuksia ja osaamista työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä ja ehkäistä rasismia.

Toimenpiteet

Hankkeen aikana toteutetaan työpajoja, joissa opitaan järjestömaailman monikulttuurisuus- ja rasismityön asiantuntijoilta uusia työkaluja ja toimintatapoja, vertaillaan eri maiden hyviä käytäntöjä ja testataan muutamia käytännön työkaluja. Jokaisessa maassa, eli Suomessa, Hollannissa, Irlannissa ja Espanjassa, toteutetaan yksi työpaja, joka kestää aina neljä päivää. Jokaiseen työpajaan pääsee osallistumaan kaksi henkilöstön jäsentä Variasta.

Lisätietoja

Anu Lähde

Kansainvälisten asioiden koordinaattori
anu.lahde@vantaa.fi

Avainsanat

KansainvälisyysKehittäminenHankkeetVaria