Strategiarahoitus, oppimisympäristöjen kehittäminen

Asiasanat

Koulutus

Strategiarahoituksella kehitetään oppimisympäristöjä monipuolisemmiksi sekä tukemaan yksilöllisten opintopolkujen toteuttamista ja yksilöllisten oppimistulosten saavuttamista.

Hankkeen vaihe
Päättynyt
Hankkeen aikataulu
-

Opetus- ja kulttuuriministeriön strategiarahoituksella kehitetään oppimisympäristöjä monipuolisemmiksi sekä tukemaan yksilöllisten opintopolkujen toteuttamista ja yksilöllisten oppimistulosten saavuttamista. Lisäksi vahvistetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista ja kykyä hyödyntää eri oppimisympäristöjä pedagogisesti mielekkäällä tavalla opiskelijalle HOKSissa tavoitteeksi asetettujen oppimistulosten saavuttamiseksi.

Kumppanit

Projektissa tehdään yhteistyötä mm. Yhdessä Parasta! -hankkeen sekä muiden hankkeiden ja koulutusten järjestäjien kanssa.

Tavoitteet

  1. Pedagogisen osaamisen vahvistaminen: opettajat ja ohjaajat osaavat ohjata kaikissa oppimisympäristöissä
  2. OPA-välineen käyttö ja kehittäminen tiimien vahvuudeksi ja arjen työkaluksi: joulukuussa 2021 OPA-väline on käytössä 90% tutkinnoissa, kehitämme yhdessä digitaalisten ympäristöjen toimivuutta ja käytäntöjä (OPA-väline ja Studenta / HOKS) yksilöllisten opintopolkujen toteutumiseksi
  3. Työpaikalla tehtävien näyttöjen laadun kehittäminen ja määrän lisääminen, opiskelijan oppilaitoksen ja työpaikkojen yhteistyön ja ennakkosuunnittelun vahvistaminen.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä on Varian henkilöstö.

Toimenpiteet

Pedagogisen osaamisen vahvistamista toteutetaan esimerkiksi vertaismentorointien ja työpajojen avulla. OPA-pääkäyttäjät kehittävät OPA-välinettä tiimin työkaluksi sekä jakavat osaamistaan tiimeissä. Tietoa ja käytäntöjä jaetaan, tiimi- ja yksilökohtaisesti suunnitellaan tarkempia toimenpiteitä. Työpaikalla tapahtuvien näyttöjen laatua ja määrää seurataan ja kehitetään tarveperusteisesti. Parasta-kehittämisohjelmien toiminta- ja palvelumalleja hyödynnetään.

Lisätietoja

Sirja Rytkönen

Projektipäällikkö
040 631 2207 sirja.rytkonen@vantaa.fi

Avainsanat

KehittäminenHankkeetVaria