Parasta DigiOhjausta

Asiasanat

Koulutus

‍Parasta DigiOhjausta -hanke on osa valtakunnallista ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa tukevaa Parasta Palvelua - kehittämisohjelmaa.

Hankkeen vaihe
Päättynyt
Hankkeen aikataulu
-

Hankkeessa tuetaan työpaikkaohjaajien ja opetushenkilökunnan yhteistyötä ja digipedagogista osaamista. Lisäksi hankkeessa kehitetään ja otetaan käyttöön digitaalisia toimintatapoja, -palveluita ja -ratkaisuja opiskelijan ohjaamisen, seurannan ja arvioinnon tueksi.

Hankekumppanit

KAO, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Redu, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, Kpedu, Luovi, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Samiedu, Varia, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä, Omnia, Oulun seudun ammattiopisto, OSAO, Etelä-Savon koulutuskuntayhtymä Esedu, Tredu, Kouvolan seudun AO, KSAO, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, GRADIA, Turun kaupunki, Turun ammatti-instituutti, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova ja Raahen koulutuskuntayhtymä.

Projektia koordinoi Ammattiopisto Gradia.

Toimenpiteet

  • Toimivien digiohjausmallien koonti, nykytilakuvaus ja kehittämistarpeiden tunnistaminen uuden lainsäädännön näkökulmasta
  • Digipedagogisten ohjausprosessien ja -ratkaisujen palvelumuotoilu yhdessä koulutustenjärjestäjien ja työpaikkaohjaajien kanssa.
  • Digitaalisilla palveluilla, ratkaisuilla, toimintatavoilla ja malleilla tuetaan ja vahvistetaan yksilöllisiä opintopolkuja. Testataan keinoälyn tarjoamia mahdollisuuksia oppimisprofiilin kartoittamiseksi ja opiskelun ohjaamisen välineeksi.
  • Koulutetaan, perehdytetään ja vahvistetaan opetushenkilöstöä ja työpaikkaohjaajia uudenlaisten digitaalisten toimintatapojen, ratkaisujen ja työvälineiden käyttöön. Käytetään ohjaan.fi -sivustoa opetushenkilöstön ja työpaikkaohjaajien koulutuksessa.
  • Digimentori-, tutor- ja luotsi-mallien kehittäminen ja käynnistäminen työpaikkaohjaajien ja yritysten tueksi.
  • Kerätään palautetietoa uusien digitaalisten mallien toimivuudesta
  • Luodaan varhaisen puuttumisen malli käyttöön ja tuetaan yksilöllisiä opintopolkuja digiohjauksen keinoihin.
  • Jatkuva keskustelu ja vertaiskehittäminen reformia tukevien hankkeiden kanssa.

Lisätietoja

Piia Kovalainen

Hankevastaava
piia.kovalainen@vantaa.fi

Avainsanat

KehittäminenHankkeetVaria