Oikeus osata - vertaansa vailla

Asiasanat

Koulutus

Oikeus osata - vertaansa vailla, verkostot johtamisen tukena hankkeen tavoitteena on tukea johtamisen rakenteita.

Ammatillisen koulutuksen kentällä johtamisrakenteet sekä esimiesten vastuut ja tehtävät ovat muutostilassa. Saman tilanteen edessä ovat kaikki oppilaitokset eri puolilla Suomea, vaikka niiden kehityksen tila ja uusien käytäntöjen käyttöön otto ovatkin eri vaiheissa.

Hanketta koordinoi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia.

Osatoteuttajaverkosto

Hyria koulutus, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia, Länsirannikon koulutus Oy WinNova, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu, Tampereen kaupunki/Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Vaasan kaupunki / Vamia, Yrkesakademin Österbotten, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Redu, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kpedu, Stadin ammattiopisto, Vantaan ammattiopisto Varia, Turun Ammatti-Instituutti

Tavoitteet

3.1. Koulutuksen järjestäjien muutosjohtamisen tuki

3.2. Pedagogisen johtamisen ja palvelujen johtamisen kehittäminen

Toimenpiteet

Hankekauden aikana oppilaitoksen johto, osaamispalveluesimiehet ja kehittäjäopettajat osallistuvat Tiimimestarikoulutukseen ja hankeverkoston koulutustilaisuuksiin. Oppilaitoksessa kehitetään edelleen osaajarooleja ja varmistetaan ja tuetaan erityisesti pedagogisten kehittäjäopettajien valmennusosaamista.

Lisätietoja

Piia Kovalainen

piia.kovalainen@vantaa.fi

Avainsanat

KehittäminenVaria