Asiasana: Hyvinvointi

Henkinen, ruumiillinen ja aineellinen hyvinvointi ja siitä huolehtiminen.

Tiedote Kouluterveyskyselystä huoltajille

Tiedote

Kouluterveyskysely tuottaa seurantatietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta sekä avunsaannin kokemuksista.

Sosiaalisesti kestävä amis

Hanke

Sosiaalisesti kestävä amis -hankkeessa edistetään monipuolipuolisesti opiskelijoiden ja oppilaitosyhteisöjen hyvinvointia ammatillisessa koulutuksessa.

Kiusaamisen ehkäisy ja puuttuminen avautuu uuteen ikkunaan, linkittää toiselle verkkosivustolle

Sisältösivu

Kiusaamisen ehkäiseminsen ja puuttumisen toimenpideohjelma koskee kaikkia kasvatuksen ja oppimisen toimialan palvelualueita eli jokaista päiväkotia, koulua ja toisen asteen oppilaitosta.

Huoltajatiedote 12.4.2021

Tiedote

Erilaisia linkkejä tukipalveluihin, webinaareihin ja zoomeja avuksi nuorten hyvinvointiin.