The Future VET-teacher projektin työpajat

Artikkeli

Asiasanat

Koulutus

The Future VET-Teachers - Erasmus+ projektissa on mukana Varian lisäksi oppilaitoksia Belgiasta, Latviasta ja Iso-Britanniasta.

Kuvakollaasi Italian ja Belgian matkalta.

Projektin ideana on käsitellä opettajapulaa ammatillisissa oppilaitoksissa. Varia on vuonna 2022 ollut mukana paikan päällä kahdessa työpajassa - Belgiassa ja Italiassa. Belgian työpaja oli alkukeväästä, helmikuun toisella viikolla, ja Italian työpaja pidettiin toukokuun toisella viikolla.

Belgian työpaja käsiteltiin pandemian aikana työskentelyä ja digitaalisten taitojen tärkeyttä, uusien opettajien kouluttamista ja löytämistä, sekä rekrytointia. Viikon aikana oli järjestetty myös kyselytunti Euroopan parlamentin jäsenen Sabine Verheyen kanssa, jolloin oli mahdollisuus kysyä opettajapulasta Euroopassa ja siihen liittyvistä syistä.

Italian työpajassa käsiteltiin ajattelutyylien eroja, sekä kuinka oppia kommunikoimaan erilaisten ihmisten kanssa. Toisena päivänä työpajassa pidettiin ryhmätuokio, jolloin organisaatiokohtaisissa ryhmissä listattiin tietoa eri tilanteista, ongelmista ja ratkaisuista, jonka jälkeen tehtiin vertaisarviointeja mukana olevien toisten organisaatioiden listoista. Viikolla myös käytiin keskustelua opettajien tarpeista ja toiveista opettajien työssä, sekä voimaantumisesta.

Matkojen aikana oli mahdollista tietysti tutustua myös paikallisiin nähtävyyksiin, mm. arkeologinen ja historiallinen nähtävyys Nora Italiassa, sekä UNESCOn maailmanperintöluettelossa oleva Brüggen keskus Belgiassa.

Avainsanat

KansainvälisyysHankkeetVaria