Jatkuva oppiminen

Hanke tukee Vantaan ja Keravan työllisyyden kuntakokeilun työllisyystavoitteita tarjoamalla työnhakija-asiakkaille työllistymistä edistäviä koulutusratkaisuja.

Hankkeessa luodaan moniammatillinen palveluiden verkosto vastaamaan alueellisiin työllisyyden ja osaamisen tarpeisiin. Hankkeessa tuetaan eri hallinnonalojen ylittävien toimintamuotojen kehittämistä.

Hankkeen tavoitteet

1. Alueellisen palveluverkoston ja toimintamallin rakentaminen

  • Kuvataan ja tunnistetaan alueellinen palveluverkosto / ekosysteemi, nykyiset toimijat sekä palvelut.

2. Palveluprosessien yhteensovittaminen

  • Tunnistetaan alueen ammatillisten oppilaitoksien ja muiden toimijoiden välisen kumppanuus- ja palveluverkoston kehittämistarpeet. Kehitetään verkostoyhteistyöstä ja kohdennetaan resurssit tarkoituksenmukaisesti asiakkaiden parhaaksi.

3. Toteutetaan alueellinen ohjaus- ja neuvontapalvelu, toimintamalli ja prosessi

  • Luodaan asiakkaan alkukartoitusmalli, jonka avulla tunnistetaan asiakkaiden osaaminen ja toteutetaan palveluohjaus. Ammatillisen koulutuksen toteutusmuotoja ja palveluprosesseja kehitetään vastaamaan entistä paremmin niin asiakkaan kuin työnantajan tarpeita.

4. Kehitetään ammatillisen koulutuksen toteutusmalleja/työvalmennusmalleja

  • Kehittämistyö tapahtuu yhdessä työelämän kanssa. Toteutusmallit muokataan asiakkaan osaamisen ja työnantajan tarpeiden mukaan. Pääpaino on työvoimapula-aloilla. Asiakkaita voidaan ohjata myös suoraan työelämään, jolloin koulutusmuotona on oppisopimus. Ohjaamot, etsivä nuorisotyö ja työpajat ovat merkittävässä roolissa palveluverkostoja rakennettaessa.

Kohderyhmä

Vantaa-Kerava työllisyyden kuntakokeilun asiakkaat.

Lisätietoja

Hanna Kontio

Vantaan ammattiopisto Varia 050 304 3860 hanna.kontio@vantaa.fi

Avainsanat

HankkeetVaria