HUX-utbildning

HUX-utbildningen är en examensförberedande utbildning mellan den grundläggande utbildningen och andra stadiet.

Presentation

Etiketter

UtbildningUngaInvandrare
I Hux-utbildningen kombineras de tidigare utbildningarna i övergångsskedet, det vill säga påbyggnadsundervisning i den grundläggande utbildningen (tionde klassen), utbildning som förbereder för gymnasieutbildning (LUVA) och utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA). HUX-utbildningen startar 1.8.2022.

Målet för Hux-utbildningen är att den studerande ska uppnå sådana studiefärdigheter som behövs för att hen ska kunna söka till gymnasieutbildning eller yrkesutbildning och klara av dess
a studier.

Under HUX-utbildningen kan den studerande även höja vitsord från den grundläggande utbildningen, om det är nödvändigt för att få en plats inom en viss utbildning. Därtill kan den studerande avlägga studier inom gymnasieutbildning och yrkesutbildning.

När du söker till HUX-utbildningen behöver du ännu inte veta vilken form av andra stadiets utbildning du siktar på att söka till i framtiden.

Utbildningens målgrupp och omfattning

Hux-utbildningen är avsedd för personer  

  • som saknar examen på andra stadiet, och
  • som av olika orsaker har behov av handledande utbildning. 

HUX-utbildningen riktar sig till både läropliktiga och vuxna som har behov av färdigheter och/eller handledning för att övergå till gymnasieutbildning eller yrkesutbildning.

Utbildningen omfattar 38 veckor och den avläggs på högst ett år. Den studerande kan också delta i Hux-utbildning för en kortare tidsperiod i enlighet med sina egna mål och behov av kunnande. (Utbildningsstyrelsen)

HUX-utbildning på svenska

På svenska ordnas HUX-utbildningen av yrkesinstitutet Prakticum i Helsingfors. Man söker till HUX-utbildningen i den årliga gemensamma elevantagningen (GEA). Ansökan görs på adressen studieinfo.fi.

Läs mer om HUX på Prakticums webbsidor.

Keywords

GrundskolorYrkesskolorGymnasier

Verksamhetsställen

Tjänsten har totalt 1 verksamhetsställen