Service group: Utbildning

Här listas allt innehåll som har utbildning listat som en tjänstegrupp. Det kan dock även finnas annat utbildningsrelaterat innehåll på webbplatsen.

Vad behövs föräldrar till? Välkommen på föräldramöte för hela staden!

Nyhet

Under föräldramötet 18.1 diskuterar vi vuxnas betydelse för utvecklingen av barns och ungas hjärnor samt regleringen av stress.

Samarbete mellan hem och lärande

Innehållssida

Samarbetet med hemmet är viktigt under hela lärstigen – från daghemmet till andra stadiet. Ett fungerande samarbete inom fostran stödjer barnets/ den ungas utveckling, välmående och inlärning.

Det nya läsåret inleddes i Vandas gymnasier

Nyhet

I Vandas gymnasier och yrkesskolan Varia har 2691 nya studerande börjat studera i höst. I Helsinge gymnasium inleddes studierna 11.8.

Digistöd Öppnas i ett nytt fönster, länkar till en annan webbplats

Tjänst

Digitalt stöd finns tillgängligt för att uträtta ärenden digitalt, för webbtjänster och de vanligaste programmen.

Undervisningsarrangemangen i andra stadiets utbildning från och med 1.3.

Meddelande

Undervisningsarrangemangen i andra stadiets utbildning från och med 1.3.

Kunskap och delaktighet – barn och unga medverkar till en mer hållbar matkultur Öppnas i ett nytt fönster, länkar till en annan webbplats

Projekt

Syftet med projektet är att öka det procentuella deltagandet i måltiderna, minska måltidsservicens koldioxidavtryck och undervisa barn och unga om principer för en hållbar livsstil.

HUX-utbildning

Tjänst

HUX-utbildningen är en examensförberedande utbildning mellan den grundläggande utbildningen och andra stadiet.

Förebyggande av och ingripande i mobbning Öppnas i ett nytt fönster, länkar till en annan webbplats

Innehållssida

Åtgärdsprogram för förebyggande av och ingripande i mobbning

Uppdaterade instruktioner om närvaro vid läroanstalt från och med den 19 januari 2022

Meddelande

Uppdaterade instruktioner om närvaro vid läroanstalt från och med den 19 januari 2022

Behandlingen av personuppgifter inom yrkesutbildningen i Vanda stad

Innehållssida

I denna handling beskrivs det allmänt hur Vanda stad behandlar personuppgifter inom yrkesutbildningen.