Service group: Utbildning

Behandlingen av personuppgifter inom yrkesutbildningen i Vanda stad

Innehållssida

I denna handling beskrivs det allmänt hur Vanda stad behandlar personuppgifter inom yrkesutbildningen.

Digistöd

Tjänst

Digitalt stöd finns tillgängligt för att uträtta ärenden digitalt, för webbtjänster och de vanligaste programmen.

Undervisningsarrangemangen i andra stadiets utbildning från och med 1.3.

Meddelande

Undervisningsarrangemangen i andra stadiets utbildning från och med 1.3.

HUX-utbildning

Tjänst

HUX-utbildningen är en examensförberedande utbildning mellan den grundläggande utbildningen och andra stadiet.

Uppdaterade instruktioner om närvaro vid läroanstalt från och med den 19 januari 2022

Meddelande

Uppdaterade instruktioner om närvaro vid läroanstalt från och med den 19 januari 2022

Varia återgår till närundervisning 3.5.2021

Meddelande

Varia återgår till närundervisning 3.5.2021