Etikett: Yrkesskolor

HUX-utbildning

Tjänst

HUX-utbildningen är en examensförberedande utbildning mellan den grundläggande utbildningen och andra stadiet.

Behandlingen av personuppgifter inom yrkesutbildningen i Vanda stad

Innehållssida

I denna handling beskrivs det allmänt hur Vanda stad behandlar personuppgifter inom yrkesutbildningen.