Target group: Invandrare

Maskinöversättning hjälper dig att förstå på vantaa.fi

Nyhet

Vandas webbplats kan nu maskinöversättas till över hundra språk. Maskinöversättningarna hjälper dig att förstå innehållet, särskilt när det inte finns någon officiell översättning.

Samarbete mellan hem och lärande

Innehållssida

Samarbetet med hemmet är viktigt under hela lärstigen – från daghemmet till andra stadiet. Ett fungerande samarbete inom fostran stödjer barnets/ den ungas utveckling, välmående och inlärning.

Vandas flerspråkiga rådgivning Öppnas i ett nytt fönster, länkar till en annan webbplats

Tjänst

Vandas flerspråkiga rådgivningstjänst erbjuder rådgivning på till exempel boende, arbete, hobbyer och hjälp med att fylla i blanketter.

HUX-utbildning

Tjänst

HUX-utbildningen är en examensförberedande utbildning mellan den grundläggande utbildningen och andra stadiet.

Förebyggande av och ingripande i mobbning Öppnas i ett nytt fönster, länkar till en annan webbplats

Innehållssida

Åtgärdsprogram för förebyggande av och ingripande i mobbning