Target group: Unga

Det nya läsåret inleddes i Vandas gymnasier

Nyhet

I Vandas gymnasier och yrkesskolan Varia har 2691 nya studerande börjat studera i höst. I Helsinge gymnasium inleddes studierna 11.8.

HUX-utbildning

Tjänst

HUX-utbildningen är en examensförberedande utbildning mellan den grundläggande utbildningen och andra stadiet.