Opiskeluhuolto ja opiskelijan tuki

Etiketter

KoulutusOpiskelijat

Varian opiskelijana saat monenlaista tukea opiskeluusi. Autamme ja neuvomme mielellämme missä tahansa opiskeluun liittyvissä asioissa.

Varian turva-alan opiskelijat hymyilevät kameralle.

Terveydenhoitaja

Terveydenhoitajan päätehtävä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Terveydenhoitajaan voi ottaa yhteyttä monenlaisissa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa.  

Terveydenhoitaja tekee kaikille 1. ja 2. vuoden opiskelijoille terveystarkastuksen. Kaikille Variassa opiskeleville kutsuntaikäisille tehdään keväisin alkuterveystarkastus toimipisteissä. 

Sairaanhoitoon liittyvät asiat hoidetaan pääsääntöisesti terveysasemalla. Terveydenhoitajat toimivat opiskelijahyvinvointiryhmissä ja pyrkivät näin tukemaan opiskelijoita yhteistyössä opettajien ja opiskelijahyvinvointiryhmään kuuluvien ammattihenkilöiden kanssa.  

Terveydenhoitajien yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@vakehyva.fi.

Äkillisissä sairaustapauksissa opiskelijat voivat hakeutua oppilaitoksen alueella sijaitsevalle terveysasemalle tai Peijaksen sairaalan terveyskeskuspäivystykseen.

Terveyspalvelujen neuvontanumero on 09 8391 0023.

Hammashoito

Hiekkaharjun toimipisteessä opiskelevat vantaalaiset voivat varata hammashoitoajan Tennistien hammashoitolaan. Muualla opiskelevat ja/tai muulla paikkakunnalla asuvat varaavat ajan asuinalueensa hammashoitolaan. Ajan voi varata ensisijaisesti Maisa-portaalissa jättämällä yhteydenottopyynnön.

Kiireellisissä asioissa olethan aina puhelimitse yhteydessä numeroon 09 41912010. Avoinna ma-pe klo 8-15.

Kiireettömään suun terveydenhuoltoon voit varata ajan myös puhelimitse alueellisista numeroista:

Hammashoito on maksutonta alle 18-vuotiaille. Käyttämättä jääneestä varatusta hoitoajasta peritään 18 vuotta täyttäneiltä maksu.

Opiskelijoiden suun terveydenhuollosta voi lukea lisää täältä.

Kuraattori

Kuraattori auttaa monenlaisissa opiskeluun vaikuttavissa asioissa. Kuraattorilta saa apua esimerkiksi asumiseen tai raha-asioihin liittyvissä vaikeuksissa, koulukiusaamiseen, kotioloihin tai päihteiden käyttöön liittyvissä ongelmissa tai jos on vaikeaa löytää motivaatiota opiskeluun. Keskustelut kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia. 

Kuraattorien yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@vakehyva.fi, jollei toisin mainita.

Psykiatriset sairaanhoitajat

Psykiatriset sairaanhoitajat ovat mielenterveys- ja päihdetyötä tekeviä sairaanhoitajia, joiden tehtävänä on opiskelijan psyykkisen terveyden, toiminta- ja opiskelukyvyn sekä elämänhallinnan tukeminen.

Palvelu on ennaltaehkäisevää, itsehoitoa tukevaa neuvontaa, ohjausta, hoidon tarpeen arviointia sekä keskustelua mielenterveys- ja päihdeasioissa. Tarvittaessa opiskelija ohjataan jatkohoitoon.

Vastaanotolle ei tarvita lähetettä, eikä opiskelijalla tarvitse olla todettua mielenterveys- tai päihdeongelmaa. Opiskelija voi hakeutua itse lähettämällä viestin ajanvarausnumeroon tai opiskeluhuollon työntekijän ohjaamana.

Psykiatristen sairaanhoitajien yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@vakehyva.fi.

Psykologi

Varian psykologit tarjoavat keskustelutukea ja hoitoon ohjausta esimerkiksi vaikeissa elämäntilanteissa ja mielen hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Voit tarvittaessa varata ajan psykologille, joita työskentelee jokaisessa Varian toimipisteessä. Käynnit ovat maksuttomia ja keskustelut luottamuksellisia.

Psykologien yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@vakehyva.fi. Toisen asteen psykologien esimies on Johanna Saariluoma (31.12.2022 asti), 043 8267 545.

Oppilaitosnuorisotyöntekijät

Oppilaitosnuorisotyöntekijät auttavat opiskelijaa opiskeluarkeen liittyvissä asioissa. Heille voi tulla juttelemaan ihan mistä vain asioista. 

Oppilaitosnuorisotyöntekijöitä työskentelee Variassa lähes kaikissa perustutkinnoissa. Oppilaitosnuorisotyöntekijät jalkautuvat aktiivisesti koulun käytäville, luokkahuoneisiin ja työsaleihin tapaamaan opiskelijoita sekä järjestävät toimipisteissä monenlaista yhteisöllistä harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa. Oppilaitosnuorisotyöntekijän kanssa työskentely on vapaaehtoista. 

Oppilaitosnuorisotyöntekijöiden yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@vantaa.fi. Oppilaitosnuorisotyöntekijöiden esihenkilö on Paula Tiitto 040 355 2192.

Oppilaitosdiakonit ja papit

Variassa työskentelee myös seurakunnan diakoneja ja pappeja. He ovat Variassa tukemassa niin opiskelijoita kuin henkilöstöäkin opiskelu- ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Heitä saa tarttua hihasta ja tulla juttelemaan aiheesta kuin aiheesta. Diakonien ja pappien kanssa voi sopia juttelutuokion Varian tiloihin tai vaikka lähikahvilaan. 

Vantaan seurakunnat 

Oppilaitosdiakonien ja -pappien yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.

Erityisopetus

Opiskeluun on mahdollista saada erityisopettajan tukea, jos opinnoissa tulee vastaan vaikeuksia, opinnot eivät etene tai on vaikeaa löytää opiskelumotivaatiota. Erityisopettaja suunnittelee oppimiseen soveltuvia tukemisen keinoja yhteistyössä muiden opettajien kanssa. 

Jokaisella opiskelualalla on erityisopetuksen vastuuopettaja. Tarpeiden mukaan erityisopettaja tulee avustamaan oppitunnille, opettaa pienryhmissä tai antaa henkilökohtaista tukea yksittäiselle opiskelijalle. 

Lisätietoa erityisopetuksesta löydät täältä.

Erityisopettajien yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@eduvantaa.fi.

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjauksen tarkoituksena on tukea opiskelijaa opintojen aikana ja varmistaa, että opiskelija saa opinnoista tarvittavat tiedot ja taidot työelämää tai jatko-opintoja varten.  

Opinto-ohjaus kuuluu jokaiselle ammatillista koulutusta opiskelevalle. Ohjausta antavat opinto-ohjaajien lisäksi vastuuopettaja ja opettajat. Ohjaus voi olla sekä yksilöllistä että ryhmämuotoista ohjausta. Jokaisella Varian opiskelualalla toimii opinto-ohjaaja, joka ohjaa opintojen suunnittelussa, opintoihin liittyvissä valinnoissa sekä työelämään tai jatko-opiskeluun hakeutumiseen liittyvissä asioissa.  

Ajan opinto-ohjaajalle voi varata sähköpostitse, puhelimitse tai piipahtamalla sisään, jos ovi on auki.

Opinto-ohjaajien yhteystiedot löydät täältä.

Vastuuopettaja

Jokaiselle opiskelijalle nimetään vastuuopettaja, joka on lähin tukihenkilö opinnoissa. Vastuuopettaja perehdyttää opiskelukäytäntöihin ja ohjaa ammattiin yhdessä muiden opettajien kanssa.  

Vastuuopettaja varaa opiskelijan kanssa keskustelu- ja ohjausaikaa muun muassa henkilökohtaisen opiskelujen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatimista ja opintojen etenemisen seurantaa varten. Jos opiskelija on alaikäinen, vastuuopettaja on yhteydessä myös huoltajiin. Jos opiskelijalla on jotain kysyttävää opintoihinsa tai niiden etenemiseen liittyen, opiskelija voi ottaa yhteyttä omaan vastuuopettajaansa. 

Opiskelijoiden henkilökohtaisen tuen lisäksi vastuuopettaja tukee koko opiskeluryhmän myönteistä ilmapiiriä ja opiskelijoiden ryhmäytymistä sekä auttaa opiskelijoita sitoutumaan ammattiin opiskelemiseen.  

Vastuuopettajan kanssa käsitellään opiskeluun liittyviä kaikille yhteisiä asioita, joita ovat esimerkiksi: 

  • Tutkinnon muodostuminen, pakolliset ja valinnaiset opinnot 
  • Opintojen etenemisen seuranta 
  • Opintoihin sitoutuminen 
  • Opiskelumenetelmät, kuten verkko-opinnot ja työpaikalla oppiminen 
  • Arviointi 
  • Ammatti-identiteetti ja ryhmässä toimiminen 

Turvallisuus

Opiskelijallamme on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön ja oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opintojen ohjausta. Näistä määrätään ammatillista koulutusta koskevassa laissa

Järjestyssäännöt luovat onnistuneen opiskelutyön edellytykset ja ovat välttämättömiä opiskelun sujumisen ja yhteisön jäsenten viihtyvyyden ja turvallisuuden kannalta. Varian järjestyssäännöt löytyvät täältä.