Uppdaterade instruktioner om närvaro vid läroanstalt från och med den 19 januari 2022

Meddelande

Etiketter

UtbildningStuderande

Myndigheterna för smittsamma sjukdomar har uppdaterat riktlinjerna för närvaro vid läroanstalt enligt följande:

Man kommer bara till läroanstalten frisk och symptomfri.

  • Vid läroanstalten rekommenderas användning av munskydd för alla studerande.
  • Personalen är skyldig att bära munskydd.
  • Dessutom följs också övriga riktlinjer för coronavirus vid läroanstalten.

När en studerandes familjemedlem har testat positivt för corona rekommenderas att den studerande stannar hemma i 5 dagar, som en försiktighetsåtgärd, i enlighet med anvisningarna från Institutet för hälsa och välfärd.

  • Studerande som är symptomfria men har exponerats inom familjen kan komma till läroanstalten.

Om vårdnadshavaren anmäler att den studerandes frånvaro beror på coronavirussjukdom hos den unga och han eller hon är isolerad (inklusive ett positivt hemtest) kan den studerande be att läraren öppnar deltagande på distans i mån av möjlighet. Om den studerande är sjuk är prioriteringen att vila och inte studera, inte ens på distans.

Keywords

VariaStudierStudier