Varia återgår till närundervisning 3.5.2021

Meddelande

Etiketter

UtbildningStuderande

Varia återgår till närundervisning 3.5.2021

Huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp har vid sitt möte 20.4.2021 beslutat att yrkesläroanstalterna fortsätter med den så kallade hybridmodellen med turvis när- och distansundervisning fram till 2.5.2021, varefter de helt och hållet övergår till närundervisning från och med 3.5.2021.

 

I alla läroanstalter följs hälsosäkerhetsplaner med hjälp av vilka närkontakterna minimeras och vistelsen i läroanstalterna lokaler delas upp.
 

Ordnandet av en trygg närundervisning

För ordnandet av en trygg närundervisning gäller bland annat följande principer:

• De allmänna hygienanvisningarna följs

• Användningen av munskydd rekommenderas

• Måltiderna ordnas i etapper samtidigt som säkerhetsavstånden och de allmänna hygienanvisningarna beaktas.

• Läroanstalternas alla lokaler utnyttjas, varvid det är lättare att se till att säkerhetsavstånden beaktas.

• Enligt rektorns instruktioner delas rasterna in i etapper och man kommer också till skolan och går hem från skolan i etapper.
 

Om en studerande på andra stadiet inte har råd att köpa munskydd eller har glömt munskyddet hemma, kan hen hämta ett munskydd från det ställe som läroanstalten informerat om. Huvudregeln är att den studerande skaffar munskydd själv.
 

rektor Pekka Tauriainen

Keywords

VariaStudierAndra stadiets utbildning