Service group: Småbarnspedagogik

Vad behövs föräldrar till? Välkommen på föräldramöte för hela staden!

Nyhet

Under föräldramötet 18.1 diskuterar vi vuxnas betydelse för utvecklingen av barns och ungas hjärnor samt regleringen av stress.

Samarbete mellan hem och lärande

Innehållssida

Samarbetet med hemmet är viktigt under hela lärstigen – från daghemmet till andra stadiet. Ett fungerande samarbete inom fostran stödjer barnets/ den ungas utveckling, välmående och inlärning.

Kunskap och delaktighet – barn och unga medverkar till en mer hållbar matkultur Öppnas i ett nytt fönster, länkar till en annan webbplats

Projekt

Syftet med projektet är att öka det procentuella deltagandet i måltiderna, minska måltidsservicens koldioxidavtryck och undervisa barn och unga om principer för en hållbar livsstil.

Förebyggande av och ingripande i mobbning Öppnas i ett nytt fönster, länkar till en annan webbplats

Innehållssida

Åtgärdsprogram för förebyggande av och ingripande i mobbning

Samarbetet mellan hemmet och småbarnspedagogiken Öppnas i ett nytt fönster, länkar till en annan webbplats

Tjänst

Målsättningen med samarbetet är att skapa en god grund för relationen mellan föräldrarna och småbarnspedagogikens anställda.