Service group: Kommunikation

Target group

Innehållssida

Om webbplatsen: Innehåll för en specifik målgrupp samlas med hjälp av begreppet "målgrupp".

Projektfinansiär

Innehållssida

Om webbplatsen: projektfinansiär

Projektpartner

Innehållssida

Om webbplatsen: projektpartner

Storområde

Innehållssida

Om webbplatsen: Innehållet i varje storområde i Vanda kan hittas i samlad form med hjälp av begreppet storområde.

Service group

Innehållssida

Om webbplatsen: tjänstegruppen samlar innehåll som rör samma tjänstekategori.

Etiketter

Innehållssida

Om webbplatsen: Etiketter sammanställer webbplatsens innehåll efter ämne.

Vandas nyhetsbrev opens in new window, links to another website

Tjänst

Ett nyhetsbrev som droppar ner i din e-post är ett lätt sätt att hålla sig uppdaterad gällande utvecklingen, påverkningsmöjligheter, evenemang och annat aktuellt i ditt bostadsområde och i Vanda överlag.

Webbplatsen Vantaa.fi förnyas 2021-2022

Nyhet

I projektet, som inleds i början av 2021, förnyas hela webbplatsens servicekoncept, layout och användargränssnitt. Innehållet kommer att omarbetas och webbplatsen kommer att bli mer sammanhängande. Ett annat viktigt mål är att förbättra tillgängligheten och den mobila användbarheten.