Etikett: Tillgänglighet

Webbplatsen Vantaa.fi förnyas 2021-2022

Nyhet

I projektet, som inleds i början av 2021, förnyas hela webbplatsens servicekoncept, layout och användargränssnitt. Innehållet kommer att omarbetas och webbplatsen kommer att bli mer sammanhängande. Ett annat viktigt mål är att förbättra tillgängligheten och den mobila användbarheten.