Vad behövs föräldrar till? Välkommen på föräldramöte för hela staden!

Nyhet

Under föräldramötet 18.1 diskuterar vi vuxnas betydelse för utvecklingen av barns och ungas hjärnor samt regleringen av stress.

Människans hjärna utvecklas långsamt. De delar som fortfarande utvecklas efter 20 års ålder har en central roll när det gäller hanteringen av självstyrning, självreglering och stressreglering. Barn och unga lär sig dessa färdigheter av vuxna i närheten, särskilt dem som de delar kylskåp med. Barn och unga behöver därför stöd från vuxna under lång tid.  

Den ännu otillräckliga förmågan hos barn och unga att reglera känslor, beteende och tänkande orsakar många slags utmaningar i hem, daghem och klassrum. En utmaning som är bekant för allt fler av oss är stress. Vuxna tror lätt att barn inte stressar. Men stressen ökar under barndomen och tonåren, eftersom omgivningens krav inriktas på lärandet och eftersom lärandet är ett stresstillstånd för hjärnan. 

Vid Vandas föräldramöte för hela staden ger vi information om och skapar förståelse för hur långsamt hjärnan utvecklas, vad föräldrar behövs till och i synnerhet vilka faktorer som gör det svårare att hantera stress och vilka faktorer som stöder stresshanteringen. Välkommen att ta del av psykologie doktor Heli Isomäkis föredrag och diskutera ämnet med sakkunniga inom staden. Du kan delta på plats eller på distans via Vandakanalen. Mötet är avsett för föräldrar till barn och unga i alla åldrar i Vanda! 

Anmäl dig 

Tid: ons. 18.1.2023 kl. 18–19.30  

Plats: Stadshuset, Stationsvägen 7 eller på distans via Vandakanalen.

Om du deltar i mötet på plats, anmäl dig före 12.1 på Webropol (meddela samtidigt om du eventuellt behöver tolkning).

Kaffeservering på stadshuset. De som följer mötet på Vandakanalen behöver inte anmäla sig. Mötet kommer också att spelas in. 

Heli Isomäki som talare

Mötets talare Heli Isomäki är yrkesutbildad inom hälsovården, specialpsykolog inom neuropsykologi och psykologie doktor. Hennes specialområde är hjärnans utveckling och utvecklingsstörningar och deras samband med olika behov inom det verkliga livet såsom inlärning, social anpassning, arbetsförmåga och välbefinnande. Heli har över 25 års erfarenhet av att forska och rehabilitera hjärnan hos barn, unga och vuxna och samarbete med föräldrar, pedagoger och lärare. 

Samarbetet mellan hem och skola 

I Vanda har en ny modell införts för samarbetet mellan hem och skola, med vilken vi vill uppmuntra vårdnadshavare och personal inom fostran och lärande till aktiv växelverkan. Bekanta dig med modellens innehåll. År 2023 organiserar vi också ett svenskspråkigt föräldramöte och regionala föräldramöten. Önskemål om teman som tas upp på de regionala mötena kan lämnas in på denna blankett.