Opinto-ohjaus

Asiasanat

KoulutusOpiskelijat

Opinto-ohjauksen tarkoituksena on tukea opiskelijaa opintojen aikana.

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjauksen tarkoituksena on tukea Varian opiskelijaa opintojen aikana ja varmistaa, että opiskelija saa opinnoista tarvittavat tiedot ja taidot työelämää tai jatko-opintoja varten. Jokaisella Varian opiskelualalla toimii opinto-ohjaaja, joka ohjaa opintojen suunnittelussa, opintoihin liittyvissä valinnoissa sekä työelämään tai jatko-opiskeluun hakeutumiseen liittyvissä asioissa. Opinto-ohjaajat vastaavat opiskeluvalinnoista.  

Opinto-ohjaus kuuluu jokaiselle ammatillista koulutusta opiskelevalle. Ohjausta antavat opinto-ohjaajien lisäksi vastuuopettaja ja opettajat. Ohjaus voi olla sekä yksilöllistä että ryhmämuotoista ohjausta. 

Ajan opinto-ohjaajalle voi varata sähköpostitse, puhelimitse tai käymällä opinto-ohjaajan luona.

Opinto-ohjaajien yhteystiedot

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@eduvantaa.fi, ellei toisin mainita.

Avainsanat

YhteystiedotOpiskeluVariaToisen asteen koulutus