Varastonhoitaja, maahanmuuttajakoulutus

Logistiikan perustutkinnon opinnoissa opiskellaan muun muassa tavaran vastaanottoa, säilytystä ja keräilyä sekä opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja.

Opiskelija ajaa trukkia varastohallissa.

Varastonhoitajan työhön varastoissa kuuluvat tavaroiden vastaanottaminen ja varastointi sekä keräily ja lähettäminen. Varastonhoitaja hoitaa varastokirjanpitoa ja tekee kuljetusasiakirjat. Varastonhoitajan työ on usein vuorotyötä, koska tavaroita kuljetetaan kellon ympäri joka päivä.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Logistiikka-alan perustutkinnon opinnoissa opiskellaan tavaran vastaanottoa ja säilytystä, trukinkuljettajan tehtäviä sekä tavaran keräilyä ja pakkaamista.

Lisäksi opiskellaan opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja: suomen kieli, digitaidot, opiskelutaidot sekä yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Opintojen aikana suoritetaan Työturvallisuuskortti, Trukkikortti ja ensiapukurssi (EA1).

Hakeminen

Haku jatkuvassa haussa.

Jatkuvassa haussa uusia koulutuksia alkaa läpi vuoden.

Työllistyminen

Varastonhoitaja voi työskennellä esimerkiksi erilaisissa varastoissa, kuljetusliikkeissä, liikenteessä, terminaaleissa, satamissa, tukkuliikkeissä, vähittäiskaupoissa, teollisuudessa tai julkisella sektorilla.   

Varastonhoitaja voi toimia myös varastopalveluyrittäjänä.

Logistiikka-ala on suurin yksittäinen työllistäjä Vantaalla, ja tarvetta ammattitaitoisille tekijöille on jatkuvasti.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Opintojen jälkeen voi mennä töihin tai opiskella lisää tutkinnon osia tai perustutkinto. Opintojen jälkeen voi opiskella esimerkiksi oppisopimuksella.

Jatkomahdollisuudet kartoitetaan henkilökohtaisesti. Jatkomahdollisuuksiin vaikuttavat opiskeluvalmiudet, kielitaito, koulutustarjonta ja työllisyystilanne.

Terveydelliset vaatimukset ja muut edellytykset

Työskentely logistiikka-alalla vaatii hyvää fyysistä terveyttä.

Lisätietoja

Doinita Negruti

Opinto-ohjaaja
040 198 4813 doinita.negruti@eduvantaa.fi

Avainsanat

OpiskeluVariaToisen asteen koulutusAmmattikoulut