Turvallisuusalan ammattitutkinto, tutkinnon osa koulutukset

Asiasanat

Myyrmäen suuralueKoulutusOpiskelijat

Turvallisuusalan ammattitutkinnon tutkinnon osa koulutuksiin kuuluvat vartijan ja väliaikaisen vartijan koulutukset.

Varian turva-alan opiskelijat.

Vartijan koulutus -tutkinnon osa (25 osp) ja väliaikainen vartija

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Vartijan ja väliaikaisen vartijan koulutus antaa tarvittavat taidot ja valmiudet toimia vartijan työtehtävissä. 

Hakeminen

Koulutukseen haetaan jatkuvassa haussa.

Työllistyminen  

Vartija voi työskennellä erilaisissa turvallisuusalan tehtävissä. Vartija voi työskennellä esimerkiksi paikallis- tai piirivartijana, aulapalvelutehtävissä, hälytyskeskuspäivystäjänä tai arvokuljetustehtävissä. 

Jatko-opiskelumahdollisuudet  

Vartijan koulutus -tutkinnon osan suorittaneella on mahdollisuus jatkaa oppisopimuskoulutuksella koko turvallisuusalan ammattitutkinnon suorittamista. 

Terveydelliset vaatimukset ja muut edellytykset  

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.  

Turvallisuusalan ammattitutkinnolla on terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä:  

  • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida apuvälineillä korjata  
  • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus  
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus  
  • toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus  

Koulutuksen järjestäjällä on lain 1085/2015 mukaan oikeus pyytää koulutukseen hakeutuvasta turvallisuusselvityslaissa (726/2014) tarkoitettu suppea henkilöturvallisuusselvitys. 

Lisätietoja

Paavo Tuomainen

Opinto-ohjaaja
040 587 4186 paavo.tuomainen@eduvantaa.fi

Lasse Jokinen

Opettaja
040 506 3325 lasse.jokinen@eduvantaa.fi

Avainsanat

VariaOpiskeluToisen asteen koulutusAmmattikoulut