Koulutuspalvelut työelämälle

Varian työelämäpalvelut tarjoaa koulutusta kaikkiin yli 160 ammatilliseen tutkintoon.

Esittely

Asiasanat

KoulutusYritykset
Varian työelämäpalvelut tarjoaa koulutusta kaikkiin yli 160 ammatilliseen tutkintoon.

Voit kehittää kanssamme yrityksesi henkilöstön osaamista pitkäjänteisessä yhteistyössä tai hankkia koulutusta täsmätarpeeseen. Palvelemme kaikkia Uudenmaan alueen työnantajia ja yrittäjiä.

Oppisopimuspalvelut

Oppisopimus sopii yritykselle, kun yrityksessä halutaan päivittää henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa, kouluttaa henkilöstöä uusiin tehtäviin ja varmistaa pätevän työvoiman saatavuus myös tulevaisuudessa. Yritys voi valita oppisopimuksen, kun työntekijän tehtävät edellyttävät ammatillista lisäkoulutusta. Oppisopimus sopii yritykselle myös silloin, kun yritykseen halutaan rekrytoida uusia työntekijöitä.

Oppisopimuspalveluista työelämälle voi lukea lisää täältä. 

Työpaikkaohjaajakoulutus 

Työpaikkaohjaajakoulutuksella kehitetään osallistujan taitoja ja osaamista ohjaustyöhön. Varian työpaikkaohjaajakoulutuksessa osallistuja voi valita juuri omia ja työpaikan koulutustarpeita vastaavan kokonaisuuden.   

Koulutuksessa voidaan valita 1–6 yksittäistä koulutusosiota tai suorittaa koko tutkinnon osan (15 osaamispistettä). Koulutus toteutetaan joko verkossa tai paikan päällä Variassa. Koulutus on osallistujalle maksuton. 

Työpaikkaohjaajakoulutuksesta voi lukea lisää täältä. 

Lyhyt- ja korttikoulutukset 

Koulutussopimus

Työssä tapahtuvan oppimisen kautta organisaatio voi kouluttaa osaavaa työvoimaa ja saada uutta tietoa sekä osaamista. Organisaatio on eturivin paikalla uusien ammattilaisten saamisessa ja toteuttaa samalla ammatillisen koulutuksen reformia käytännössä.  

Työssäoppimispaikan opiskelijalle tarjoaminen tukee ammatillisen koulutuksen toteutumista parhaalla mahdollisella tavalla. Monia ammatillisia taitoja voi oppia vain aidossa työympäristössä. Opiskelija saa mahdollisuuden oppia sellaisia työelämä- ja vuorovaikutustaitoja, joita oppilaitosympäristössä ei voida tarjota. 

Koulutussopimus työssä tapahtuvasta oppimisesta tarjoaa yritykselle tilaisuuden tutustua tuleviin työntekijöihin. Sen avulla työpaikka voi kouluttaa tarpeisiinsa osaavaa työvoimaa, mutta myös saada uutta tietoa ja osaamista työorganisaatioon. 

Koulutussopimus on kirjallinen sopimus, joka laaditaan yksilöllisesti jokaiselle opiskelijalle erikseen tutkinnon osa tai sitä pienempi kokonaisuus kerrallaan. Jos opiskelija solmii työpaikan kanssa koulutussopimuksen, hänen katsotaan pysyvän opiskelijana, joten hänelle ei makseta palkkaa eikä muuta vastiketta. 

Koulutuksen järjestäjä ja työpaikan edustaja solmivat koulutussopimuksen ja sopimuksesta ilmoitetaan opiskelijalle. Koulutussopimustyöpaikan tarjoajan toimenkuvaan kuuluu seurata opiskelijan osaamisen kehittymistä. Opiskelijan osaamisen kertymisestä työpaikan tarjoaja raportoi koulutuksen järjestäjälle ja toimenpiteisiin ryhdytään silloin, kun opiskelijan suunniteltua osaamista ei pystytä saavuttamaan. 

T‍yövoimakoulutuksella osaavaa työvoimaa 

Työvoimakoulutuksella organisaatio saa osaavaa työvoimaa ja apua rekrytointihaasteisiin. Työvoimakoulutuksen avulla organisaatio pääsee kehittämään osaamispääomaansa ja rekrytoimaan työnhakijoita. Näin organisaatio voi kasvattaa kilpailukykyään samalla, kun työntekijöiden työmarkkinakelpoisuus paranee. 

Ammatillisena työvoimakoulutuksena on mahdollista suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osia. Organisaatio tarjoaa työvoimakoulutukseen osallistuvalle työpaikalla tapahtuvaa oppimista. 

Rekry-, Täsmä- ja Muutoskoulutuksena koulutusta voidaan kohdentaa myös muuhun ammatillisen osaamisen kehittämiseen. 

Avainsanat

OpiskeluVariaToisen asteen koulutusAmmattikoulut

Toimipisteet

Palvelu saatavilla yhteensä 1 toimipisteessä