Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittanut muistihoitaja osaa muun muassa kohdata ja tukea muistioireista tai muistisairasta ihmistä ja hänen läheisiään.

Esittely

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittanut muistihoitaja osaa muun muassa kohdata ja tukea muistioireista tai muistisairasta ihmistä ja hänen läheisiään.

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöstölle.

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon osaamisala ja tutkintonimike

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Alalla jo toimineet voivat päivittää ja täydentää osaamistaan vanhustyön erikoisammattitutkinnon avulla.

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon opinnot käsittelevät muun muassa ikääntyneen, muistioireisen ja muistisairaan ihmisen tukemista.

Hakeminen

Haku jatkuvassa haussa.

Jatkuvassa haussa uusia koulutuksia alkaa läpi vuoden. Jatkuva haku on avoin kaikille hakijoille.

Työllistyminen 

Muistihoitaja (EAT) voi työskennellä sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä ikääntyneille ihmisille suunnattujen palveluiden piirissä. Muistihoitaja (EAT) voi työskennellä esimerkiksi kolmannella sektorilla, yrityksissä ja muilla palvelualoilla, joilla kohdataan ikääntyneitä ihmisiä. 

Jatko-opiskelumahdollisuudet 

Vanhustyön erikoisammattitutkinto antaa hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. 

Terveydelliset vaatimukset ja muut edellytykset 

Vanhustyön erikoisammattitutkinnolla on terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä: 

  • Ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen 
  • Tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vammat tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen 
  • Toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä tehtävissä toimimisen 
  • Päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Lisätietoja

Toimipisteet

Palvelu saatavilla yhteensä 1 toimipisteessä