TUVA-koulutus

TUVA-koulutus yhdisti perusopetuksen lisäopetuksen (kymppiluokka), lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen (LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) yhtenäiseksi nivelvaiheen koulutukseksi 1.8.2022 alkaen

Esittely

Asiasanat

KoulutusNuoretMaahanmuuttajat
TUVA-koulutus yhdisti perusopetuksen lisäopetuksen (kymppiluokka), lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen (LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) yhtenäiseksi nivelvaiheen koulutuskokonaisuudeksi 3.8.2022 alkaen. Opetusta toteutetaan ammattiopisto Varian Hiekkaharjun toimipisteessä ja Tikkurilan, Lumon ja Vaskivuoren lukioiden yhteydessä.

TUVA-koulutuksen tavoitteena on saavuttaa sellaiset opiskeluvalmiudet, joilla opiskelija suoriutuu toisen asteen tutkintoon jo
htavasta koulutuksesta. TUVA-koulutuksen aikana voit korottaa perusopetuksen arvosanoja, sekä suorittaa lukion ja ammatillisen koulutuksen opintoja ja vahvistaa opiskeluvalmiuksia.

Tutkintokoulukseen valmentavan TUVA-koulutuksen tavoitteena on saavuttaa sellaiset opiskeluvalmiudet, joilla opiskelija suoriutuu toisen asteen tutkintoon johtavasta koulutuksesta.

Opetus on tarkoitettu niille jotka,

 • haluavat korottaa peruskoulun päättötodistuksen numeroita
 • haluavat selkiyttää jatko-opiskelusuunnitelmiaan
 • tarvitsevat suomen kielen opetusta ennen toisen asteen opintoja
 • eivät ole päässeet haluamaansa opiskelupaikkaan
 • eivät ole löytäneet mielekästä opiskelupaikkaa

Hakeutuessasi koulutukseen sinun ei vielä tarvitse tietää, haluatko jatkaa lukiokoulutuksessa vai ammatillisessa koulutuksessa. Ensimmäisen opetusviikon aikana kaikki opiskelijat haastatellaan. Ryhmäjako eri toimipisteisiin toteutetaan opiskelijan tiedossa olevien tavoitteiden ja tuen tarpeiden mukaan.

Koulutus muodostuu erillisistä osista. Kaikille yhteinen on opinto- ja urasuunnittelutaidot-osio. Valinnaisista koulutuksen osista valitaan vähintään kaksi. Valinnaisia koulutuksen osia ovat perustaitojen vahvistaminen, ammatillisen koulutuksen osat ja niihin valmentautuminen, lukiokoulutuksen osat ja niihin valmentautuminen, arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus, työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen ja valinnaiset opinnot. Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti omassa ryhmässä, mutta yksilölliset valinnat mahdollistavat opiskelun myös muissa kokoonpanoissa tai toimipisteissä, esimerkiksi nuorisotoimen työpajoilla tai toisen asteen koulutuksen opintotarjonnan parissa.

TUVA-koulutuksen laajuus on 38 viikkoa ja suoritusaika vuosi. TUVA-koulutuksesta on mahdollista siirtyä joustavasti toisen asteen opintoihin oman osaamisen kehittyessä vastaamaan toisen asteen koulutuksessa vaadittavaa osaamistasoa.

TUVA-koulutukseen haetaan yhteishaussa tai jatkuvassa haussa. Koulutus käynnistyy 3.8. Lumon lukion toimipisteessä, jonne kaikki koulutukseen tulevat nuoret tulevat ajalla 3.-9.8. pidettävään aloitusjaksoon. Opiskelijoiden sijoittuminen eri toimipisteisiin ja ryhmiin tehdään aloitusjaksolla tehtävän alkukartoituksen tavoitteiden ja tuen tarpeiden arvioinnin pohjalta. Nuoren varsinaista opiskelutoimipistettä ei määritellä asuinpaikan mukaan. Kaikkiin toimipisteisiin on Vantaan sisällä hyvin toimivat liikenneyhteydet. Koulutusta toteutetaan Varian Hiekkaharjun toimipisteessä (Tennistie 1), Tikkurilan lukiossa (Valkoisenlähteentie 53), Lumon lukiossa (Urpiaisentie 14) ja Vaskivuoren lukiossa (Virtatie 4). Hiekkaharjussa toimii 5 ryhmää, Lumossa 2 ja Tikkurilan lukiossa ja Vaskivuoren lukiossa 1. S2-opetusta painottavat ryhmät toimivat Hiekkaharjussa ja Tikkurilan lukiossa. 

Haku tutkintokoulutukseen valmentavaan (TUVA) koulutukseen

Yhteishaku

 • Yhteishaku 21.2.-21.3.2023. Voit hakea TUVAan myös jatkuvassa haussa.
 • Koulutukseen haetaan sähköisella lomakkeella osoitteessa opintopolku.fi.
 • Voit muuttaa hakutoiveitasi ainoastaan hakuaikana.
 • Hakuaika päättyy 21.3.2023 klo 15.
 • TUVA-koulutukseen haetaan samalla lomakkeella kuin lukioon ja ammatilliseen perustutkintokoulutukseen.
 • Lomakkeelle voi valita 7 hakutoivetta. TUVA-koulutus kannattaa lähtökohtaisesti merkitä 7. hakutoiveeksi. 

Opiskelijavalinnat

 • Opiskelijavalinnat julkaistaan 15.6.2023.
 • Opiskelijavalinnoista tiedotetaan sähköpostitse 15.6.2023 alkaen.
 • Opiskelupaikan vastaanottamisesta on ilmoitettava koulutuksen järjestäjälle mahdollisimman pian, viimeistään 29.6.2023.

Jatkuva haku

Seuraava haku avataan 15.6. 2023

Koulutus on tarkoitettu toisen asteen taitojen vahvistamiseen. Tavoitteena on, että opiskelija pääsee haluamaansa toisen asteen koulutukseen, joko TUVA vuoden aikana tai seuraavassa yhteishaussa. 

Koulutuksen voi aloittaa 10 kertaa vuoden aikana. Kaikki jatkuvassa haussa hakevat haastatellaan. Haastattelussa selvitetään, onko TUVA hakijalle soveltuvin koulutus. TUVAan valitaan opiskelijoiksi ensisijaisesti oppivelvolliset hakijat ja jatkuvassa haussa on  suomen kielen kielitaitokriteeri A1.3. Kielitaito kartoitetaan haastattelun yhteydessä. Haastattelu pidetään suomeksi. Hakijan tulee ottaa haastatteluun mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus, todistukset aiemmista koulutuksista (perusopetuksen päättötodistus tai vastaava) ja mahdolliset kielitaitotodistukset.

Yhteyshenkilö TUVAn jatkuvassa haussa: Liisa Lassila, 0400 297 740, liisa.lassila@vantaa.fi.

Avainsanat

PeruskoulutAmmattikoulutLukiot

Toimipisteet

Palvelu saatavilla yhteensä 1 toimipisteessä