The future VET-teacher

Asiasanat

Koulutus

The future VET-teacher -projektin tavoitteena on tarkastella ja keskustella opettajapulasta ammatillisessa koulutuksessa.

Suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle, ammatillisessa koulutuksessa on kohdattu entistä vaikeampi tilanne opettajien rekrytoinnissa. Lisäksi opettajat siirtyvät muihin töihin, joka pahentaa opettajapulaa entisestään.

Rahoitus

Erasmus+ KA2 (exchange of good practices).

Hankkeen kohderyhmä ja tavoitteet

Hankkeen kohderyhminä ovat ammatillisen koulutuksen henkilöstö ja johto. Hankkeen tavoitteena on selvittää taustasyitä opettajapulaan. Keskeisiä kysymyksiä ovat: Miksi opettajien rekrytointi on nykyään vaikeaa? Miksi uudet opettajat lopettavat opettajantyönsä? Mihin töihin opettajantyöstä lähdetään? Miksi opettajankoulutus ei enää houkuttele opiskelijoita? Projektin keskeisenä tavoitteena onkin oppia toisilta ja saada tietoa muiden maiden tilanteesta. Lisäksi projektin tavoitteena on tarkastella, miten opettajien sisäiseen motivaatioon voisi vaikuttaa ja täten vähentää opettajantyöstä lähtemistä.

Toimenpiteet

Hankkeen aikana toteutetaan vertaisarviointikäyntejä projektin oppilaitoksiin, vertaillaan eri maiden hyviä käytäntöjä ja keskustellaan jokaisen maan ja oppilaitoksen ongelmakohdista. Projektiin osallistuvat oppilaitokset ovat Varian lisäksi Belgiasta, Iso-Britanniasta, Italiasta ja Latviasta, ja jokaisessa oppilaitoksessa toteutetaan yksi viiden päivän pituinen vierailukäynti. Jokaiseen työpajaan pääsee osallistumaan kaksi tai kolme henkilöstön jäsentä Variasta. Projektin lopputuotoksena on suosituksia ja parhaita käytäntöjä opettajapulaan vastaamiseksi.

Lisätietoja

Anu Lähde

Kansainvälisten asioiden koordinaattori
anu.lahde@vantaa.fi

Avainsanat

KansainvälisyysKehittäminenHankkeetVaria