Lyhyt- ja korttikoulutukset

Asiasanat

KoulutusNuoretOpiskelijatTyönantajat

Varia järjestää lyhyt- ja korttikoulutuksia.

Anniskelupassitesti

Anniskelupassitesti perustuu Valviran Alkoholijuomien anniskelumateriaaliin.  

Anniskelupassitesti toteutetaan joustavasti sopimuksen mukaan. Ota testitilaisuuteen virallinen, kuvallinen henkilöllisyystodistus. 

Hygieniapassitesti

Hygieniapassi vaaditaan kaikilta henkilöiltä, jotka käsittelevät työssään helposti pilaantuvia elintarvikkeita.

Kuljettajien ammattipätevyys- ja täydennyskoulutukset

Varia järjestää kuljettajille jatkokoulutuksia. Ammattipätevyyden ylläpitämiseksi vaadittavia jatkokoulutuksia on myös saatavilla Varian koulutustarjonnassa.

Luontaisten taipumusten analyysi – Erilaisuus ja luontaiset taipumukset työyhteisön voimavarana

Luontaisten taipumusten analyysin avulla on mahdollista kääntää työyhteisön jäsenten erilaisuus ja luontaiset taipumukset työyhteisön voimavaraksi ja menestystekijäksi. Analyysi on itsearviointia, joka auttaa työyhteisön jäseniä oman ajattelutyylinsä, vahvuuksiensa ja kehityshaasteidensa tunnistamisen lisäksi ymmärtämään muiden erilaisuutta ja vahvuuksia. 

Analyysi on suunnattu eri alojen yritysten johdolle, henkilöstölle, henkilöstöryhmille, tiimeille tai yksittäisille asiakkaille. 

Analyysi lisää työhyvinvointia, työniloa ja työyhteisön jäsenten itsetuntemusta sekä kertoo, millaisessa työssä työyhteisön jäsenet onnistuvat ja viihtyvät. Parhaimmillaan Luontaisten taipumusten analyysi ohjaa oikeat ihmiset oikeisiin työtehtäviin, ja sen avulla on mahdollista pohtia työyhteisön ihanneprofiilia.

Avainsanat

OpiskeluVariaToisen asteen koulutusAmmattikoulut