Asiasana: Hankkeet

HOKS-tiimi kehittää osaamista ja tekemistä

Blogi Varia

Lue blogista Varian hankkeesta, jossa kehitetään opettajien osaamista ja uudistetaan prosesseja.

Kestävän tulevaisuuden ammattilaiset (KESTU)

Hanke

Kestävän tulevaisuuden ammattilaiset -hankkeen tarkoituksena on kehittää ammatillisten oppilaitosten toimintakulttuuria huomioimaan kestävyysnäkökulmat ja ympäristövastuu entistä paremmin. Tavoitteena on pienentää oppilaitoksen ympäristövaikutuksia sekä kouluttaa ammattilaisia, joille ekologinen

NEWLOG

Hanke

NEWLOG-hankkeella tavoitellaan ratkaisua logistiikka-alan voimakkaaseen murrokseen.

Young Talents

Hanke

Young Talents -projektissa kehitämme ja toteutamme artesaanialoilla yrittäjyyskasvatusta yhteistyössä Mercurian sekä espanjalaisten ja hollantilaisten kumppaneiden kanssa.

Parasta DigiOhjausta

Hanke

‍Parasta DigiOhjausta -hanke on osa valtakunnallista ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa tukevaa Parasta Palvelua - kehittämisohjelmaa.

Korotettu koulutuskorvaus

Hanke

Korotettua koulutuskorvausta maksetaan työnantajille, jotka palkkaavat peruskoulun päättäneen nuoren oppisopimuksella.

VoittoOn moniosaajaverkoston

Hanke

Hankkeen tavoitteina on työllistää koulutuksen avulla sopivia henkilöitä yrityksiin, joilla on haasteita löytää osaavaa työvoimaa sekä lisätä yritysten tietoisuutta erilaisista koulutuspoluista.

Parasta palvelua

Hanke

Hankkeen tavoitteena on oppisopimuskoulutuksen ja koulutussopimuksen prosessien kehittäminen.

DOES

Hanke

DOES-hankkeessa etsitään käyttäjälähtöisiä toimintamalleja digitaaliseen opintojen etenemisen seurantaan ja ohjaukseen.

Digiaskel

Hanke

Hankkeessa toteutetaan osaamisperusteista ja asiakaslähtöistä toimintakulttuuria.