Aikuisten perusopetus Variassa

Asiasanat

KoulutusAsukkaatMaahanmuuttajat

Variassa voi tehdä aikuisten perusopetuksen päättövaiheen opintoja. Voit opiskella aikuisten perusopetuksessa, jos peruskoulu jäi kesken ja tarvitset perusopetuksen päättötodistusta jatkaaksesi opintoja lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa. Aikuisten perusopetus on tarkoitettu 17 vuotta täyttäneille.

Opiskelijat istuvat luokassa opiskelemassa.

Aikuisten perusopetuksessa voit suorittaa loppuun perusopetuksen oppimäärän ja saada perusopetuksen päättötodistuksen.

Variassa voit tehdä aikuisten perusopetuksen päättövaiheen opintoja. Päättövaiheen opinnoissa opiskellaan perusopetuksen 7.–9. luokan oppiaineita. Päättövaiheen tehtyäsi voit hakea opiskelemaan ammatilliseen koulutukseen tai lukioon.

Koulutuksen kesto on riippuvainen opintojesi etenemisestä ja aiemmasta osaamisestasi. Opintojen alussa kanssasi laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiemmat opintosi ja muutoin hankittu osaamisesi.

Olet suorittanut aikuisten perusopetuksen koko oppimäärän, kun olet suorittanut hyväksytysti kaikkien henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaasi kuuluneiden oppiaineiden oppimäärät.

Päättövaiheen oppiaineet

 • äidinkieli ja kirjallisuus (suomen kieli ja kirjallisuus tai suomi toisena kielenä ja kirjallisuus)
 • toinen kotimainen kieli (suomi tai ruotsi)
 • vieraat kielet
 • matematiikka
 • uskonto tai elämänkatsomustieto
 • historia
 • yhteiskuntaoppi
 • biologia
 • maantieto
 • fysiikka
 • kemia
 • terveystieto

Saat opinnoissa myös opinto-ohjausta ja opit työelämätaitoja.

Haku jatkuvassa haussa. Uusia koulutuksia alkaa läpi vuoden.

Lisätietoja

Karita Snellman

Asuinkuntaohjaaja
040 157 9732 karita.snellman@vantaa.fi

Avainsanat

Nuoret aikuisetVariaOpiskelu