Hoiva-avustajasta lähihoitajaksi

Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille hoiva-avustajille, jotka haluavat lähihoitajaksi. Koulutus sisältää suomen kielen opetusta.

Lähihoitajaopiskelijat mittaavat verenpainetta.

Opiskele lähihoitajaksi

Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille hoiva-avustajille, jotka haluavat lähihoitajaksi. Koulutus sisältää suomen kielen opetusta. Voit hakea koulutukseen tehtyäsi seuraavat opinnot: kasvun ja osallisuuden edistäminen (25 osaamispistettä) ja ikääntyvien osallisuuden edistäminen (35 osaamispistettä).

Hakeminen

Työllistyminen

Lähihoitaja voi työskennellä esimerkiksi sairaaloissa, päiväkodeissa, kouluissa, lapsiperheiden kotipalvelussa, lastensuojelun sijaishuollossa, kouluympäristöissä, joissa on erityistä tukea tarvitsevia oppilaita, tehostetussa palveluasumisessa, päivä- ja työtoiminnassa, kotihoidossa, lyhytaikaishoidossa, vammaisten asumispalvelussa tai mielenterveys- ja päihdetyön kuntoutus- tai asumisyksiköissä.  

Lähihoitaja voi toimia myös yrittäjänä.  

Lähihoitajien työllisyystilanne on erittäin hyvä.

Jatko-opinnot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto antaa hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.   

Varian sosiaali- ja terveysalan opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa Laurea-ammattikorkeakoulun väyläopintoja 10 opintopistettä.

Terveydelliset vaatimukset ja muut edellytykset

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnolla on terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä:  

  • Sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus  

  • Sellaiset fyysiset sairaudet, kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisen toimimisen  

  • Päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus  

Lue lisää sosiaali- ja terveysalan terveydentilavaatimuksista ja vastaa hakulomakkeessa asiaa koskevaan pakolliseen kysymykseen.  

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijan on pyydettäessä toimitettava oppilaitokselle rikostaustaote silloin, kun opinnot ja työssäoppiminen edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä.

More information

Ritva Väisänen

Opinto-ohjaaja
040 521 0364 ritva.vaisanen@vantaa.fi

Seija Yli-Kankahila

Opinto-ohjaaja
040 354 6931 seija.ylikankahila@vantaa.fi

Keywords

OpiskeluToisen asteen koulutusVariaAmmattikoulut